BioPhausia - genombrott för RescueFlow® i Asien

BioPhausia - genombrott för RescueFlow® i Asien BioPhausia har tecknat ett distributionsavtal för RescueFlow® med Yungjin Pharmaceuticals Co., Ltd. i Sydkorea. Företaget har lång erfarenhet av den sydkoreanska läkemedelsmarknaden och känner målgruppen (sjukhusspecialister). Sammanställning av registreringsdokumentation för Sydkorea har påbörjats och en ansökan kommer att inlämnas av Yungjin efter anpassning till lokala krav. Under nästkommande år kommer bearbetning av marknaden att påbörjas. "Vi ser avtalet med Sydkorea som ett positivt första steg i bearbetningen av Asien. Sydkorea har trots allt 45 miljoner innevånare och en väl utvecklad ekonomi ", säger Claes Thulin, VD BioPhausia AB. Uppsala den 22 november, 2001 För ytterligare information kontakta: Claes Thulin, VD tel. 018 - 34 99 00 Ulf Holmström, Styrelsens ordförande tel. 070-7638549 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2001/11/22/20011122BIT00040/bit0002.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2001/11/22/20011122BIT00040/bit0002.pdf

Om oss

BioPhausias affärsidé är att utveckla och marknadsföra läkemedel inom två terapiområden, kirurgi/intensivvård och avancerad sårvård.

Dokument & länkar