BioPhausia - patent i USA och Australien för BP04

BioPhausia - patent i USA och Australien för BP04. BioPhausia kan i dag offentliggöra att bolaget beviljats patent i USA och Australien för cancerprojektet BP04. · U.S. Pat. 6,303,660 · AU Pat. 733882 Patenten med rubriken "Enhanced anti-cancer agent delivery to solid tumors by primer compounds", innebär ett genombrott för projektet och för BioPhausias projektportfölj. Forskningschef Lars-Olof Lindbom: "Det känns alltid oerhört glädjande att passera en viktig milstolpe i ett projekt. Att passera två stycken på kort tid, positiva pre-kliniska behandlingsresultat och godkända patent i två viktiga länder, känns extra bra och ger en mycket stark bas för projektets fortsatta utveckling". Vissa cancerformer ingår i gruppen solida tumörer, t.ex. coloncancer och bröstcancer. Dessa har starka bindningar i tumörvävnaden vilka ger ett högt tryck inuti tumören. Detta tryck gör det svårare för cellgifter att nå in i tumören och utöva sin effekt. Den patenterade principen för BP04 är att bryta de inre bindningar som skapar det höga trycket. Pre- kliniska studier har funnit att BP04 sänker trycket i tumören och ger ökat upptag av cellgift. Dessa resultat indikerar att behandlingen av fasta tumörer med lägre doser av cellgifter skulle kunna vara uppnåeligt. Projektet BP04 utvecklar sig för närvarande snabbt och en FAS 1 studie på människa har börjat planeras. Uppsala den 19 november 2001 För ytterligare information kontakta: Claes Thulin, VD tel. 018 - 34 99 00 Ulf Holmström, Styrelsens ordförande tel. 070-7638549 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2001/11/19/20011119BIT00880/bit0002.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2001/11/19/20011119BIT00880/bit0002.pdf

Om oss

BioPhausias affärsidé är att utveckla och marknadsföra läkemedel inom två terapiområden, kirurgi/intensivvård och avancerad sårvård.

Dokument & länkar