BioPhausia öppnar försäljningskontor i Tyskland

BioPhausia öppnar försäljningskontor i Tyskland Den tyska marknaden är en av de största läkemedelsmarknaderna i Europa. I samband med introduktionen av RescueFlow®, öppnar BioPhausia nu försäljningskontor i Tyskland. Ett försäljningskontor i kombination med ett antal underdistributörer kommer att förbättra våra förutsättningar för bearbetning av den tyska marknaden och det ger oss möjlighet att erbjuda en förbättrad service direkt till slutanvändaren för detta nya koncept för återupplivning. Det ger även möjligheter att introducera nya innovativa lösningar för kundservice och marknadsföring. Johan Lindén är affärsområdesansvarig under introduktionsfasen. Förhandlingar angående distributionsrättigheterna till RescueFlow® pågår även för andra marknader enligt en uppgjord affärsplan. RescueFlow®- ett nytt koncept för återupplivning - ett nytt unikt specialläkemedel, avsett att som initial behandling ge en snabb och varaktig volymersättning vid blodförlust i samband med trauma. Uppsala den 14 juni 2000 För mer information kontakta: Soili Longsén VD BioPhausia tel 018 - 34 99 00 Claes Thulin, Styrelsens ordförande tel 0708 -99 34 50 ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/06/14/20000614BIT00210/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/06/14/20000614BIT00210/bit0002.pdf

Om oss

BioPhausias affärsidé är att utveckla och marknadsföra läkemedel inom två terapiområden, kirurgi/intensivvård och avancerad sårvård.

Dokument & länkar