BioPhausia sluter avtal med Alliance i Sydafrika

Report this content

BioPhausia sluter avtal med Alliance Pharma (Pty) Ltd i Sydafrika BioPhausia har slutit ett distributionsavtal med Alliance Pharma (Pty) Ltd för den sydafrikanska marknaden och ytterligare sex marknader i Afrika. Sydafrika är en strategiskt mycket viktig marknad för BioPhausia och potentialen är stor. STOR MARKNADSPOTENTIAL Antalet traumafall per capita och år i Sydafrika är större än i något europeiskt land. RescueFlow@ bedöms vara en lämplig behandling i ca 25 000 fall per år. Man utvärderar också nya behandlingsrutiner för att minimera användningen av blod på grund av ökad förekomst av HIV och AIDS och brist på blodprodukter. RescueFlow® kommer i första hand att användas inom den privata sektorn med patienter anslutna till sjukförsäkringssystemet (s k Medical Aid- patienter). Den privata sjukvårdssektorn med ambulans- och helikoptersjukvård ökar ständigt. Det ökande antalet privata trauma- enheter har modern utrustning och moderna tekniska hjälpmedel. BioPhausia har sedan länge god kontakt med ledande trauma-centra i Sydafrika vilka visat ett stort intresse för RescueFlow@. "Vi ser stora möjligheter i den strukturförändring som för närvarande sker på sjukvårdsmarknaden i Sydafrika och i det intresse som RescueFlow® har rönt på de ledande-trauma klinikerna", säger Soili Longsén, VD för BioPhausia AB. AVTAL FÖRE PLAN Avtalet i Sydafrika ligger tidsmässigt före BioPhausias ursprungliga globala affärsplan för RescueFlow®. Avtalsförhandlingarna med Alliance har prioriterats, registreringsarbetet har påbörjats och kommer att få hög prioritet. Uppsala den 26 oktober 2000 För mer information kontakta: Soili Longsén, VD, BioPhausia, tel 018 - 34 99 00, 0708 - 32 92 19 Claes Thulin, Styrelsens ordförande, tel 0708 - 99 34 50 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/10/26/20001026BIT01080/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/10/26/20001026BIT01080/bit0002.pdf

Dokument & länkar