BioPhausia slutför RescueFlow studie i Tyskland

BioPhausia slutför RescueFlow® studie i Tyskland BioPhausia har i veckan slutfört en studie i Tyskland där användning av RescueFlow® inom kirurgi jämförts med befintliga läkemedel vid öppen kirurgi för bukaortaaneurysm (sjuklig utvidgning av kroppspulsådern i buken). Alla administrativa procedurer och datainsamling från studien är avslutade och projektet ligger därmed tidsmässigt enligt plan. Med den tyska studien kommer BioPhausia närmare den bredare indikation inom kirurgi och en marknad som är betydligt större än dagens trauma indikation. "Vi har sett ett ökat intresse för just detta indikationsområde. Man kan säga att marknadsbehovet kommer direkt från klinisk kunskap och via den goda direktkontakten med kundbasen", säger Soili Longsén, VD i BioPhausia. Prekliniska studier och klinisk kunskap visar att det finns ytterligare användningsområden för nya generationer av RescueFlow®. BioPhausia evaluerar i nuläget ett antal kliniska användningsområden enligt en upparbetad utvecklingsplan. Uppsala den 26 juni 2000 För mer information kontakta: Soili Longsén VD BioPhausia tel 018 - 34 99 00 Claes Thulin, Styrelsens ordförande tel 0708 - 99 34 50 ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/06/26/20000626BIT00640/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/06/26/20000626BIT00640/bit0002.pdf

Om oss

BioPhausias affärsidé är att utveckla och marknadsföra läkemedel inom två terapiområden, kirurgi/intensivvård och avancerad sårvård.

Dokument & länkar