Genombrott för RescueFlow i Europa

PRESSMEDDELANDE ® Genombrott för RescueFlow i Europa ® Karolinska Sjukhuset och Södersjukhuset inkluderar RescueFlow i handlingsplanen för prehospitalt bruk. Karolinska Sjukhuset och Södersjukhuset i Stockholm har inkluderat ® RescueFlow i handlingsplanen (så kallade SOP, Standard Operating Procedure) för prehospitalt bruk, d v s innan patienten når vård på sjukhus. Detta är en förutsättning för en bredare användning i ambulanser och helikoptrar. ® Processen med att inkludera RescueFlow för prehospitalt bruk initierades för ca ett år sedan av traumagrupperna på respektive sjukhus i samverkan ® med BioPhausias ledning och traumaspecialister. Rutiner för RescueFlow i prehospitalt omhändertagande har genomarbetats och rekommenderas nu av Karolinska Sjukhusets och Södersjukhusets traumakommittéer. Karolinska Sjukhuset och Södersjukhuset - ledande centra Med sitt goda renommé och sin genomslagskraft blir Karolinska Sjukhuset och Södersjukhuset viktiga referenscentra för en bredare internationell ® användning av RescueFlow . Detta innebär organisatoriskt för Stockholm ® att man kommer att börja med RescueFlow i den läkarbemannade ambulanshelikoptern. "Det är ett stort framsteg för BioPhausia att två så framstående sjukhus ® har beslutat sig för att använda RescueFlow i det prehospitala omhändertagandet vid svår trauma" säger Soili Longsén, VD BioPhausia. ® Det krävande och långsiktiga arbetet med inkludera RescueFlow i handlingsplaner pågår dessutom vid ett antal andra viktiga traumacentra i Europa. ® Positivt mottagande av RescueFlow från intensivvårdskongress i Rom. BioPhausia deltog nyligen i en ledande kongress för intensivvård (European Society of Intensive Care Medicine) i Rom, som en del av introduktionen av ® RescueFlow i Europa. ® RescueFlow fick ett positivt mottagande på kongressen . ® Intensivvårdsläkare från marknader där RescueFlow ännu inte är godkänt ® visade stort intresse av att börja använda RescueFlow . Läkare som redan använt läkemedlet berättade om sina positiva erfarenheter. Även ledande ® traumakirurger från USA visade sig positiva till RescueFlow som initial terapi i traumasituationer. BioPhausia samarbetar med ledande centra i världen när det gäller ® traumavård och introduktion och utveckling av RescueFlow . Uppsala den 12 september 2000 För mer information kontakta: Soili Longsén, VD BioPhausia tel 018 - 34 99 00, 0708 - 32 92 19 Claes Thulin, Styrelsens ordförande tel 0708 - 99 34 50 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/10/12/20001012BIT00990/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/10/12/20001012BIT00990/bit0002.pdf

Dokument & länkar