Nyemission i BioPhausia AB (publ)

Nyemission i BioPhausia AB (publ) Styrelsen för BioPhausia AB (publ) beslutade den 10 december 2001, i enlighet med bemyndigande av ordinarie bolagsstämma den 4 maj 2001, om ökning av bolagets aktiekapital genom nyemission av aktier av serie A eller B, om högst 10.000.000 aktier à nominellt 2 kronor och 50 öre, med företrädesätt för aktieägarna. Två gamla aktier i BioPhausia berättigar till teckning av en ny aktie av samma slag till teckningskursen 5 kronor per aktie. Avstämningsdag för rätt till deltagande i nyemissionen skall vara den 22 januari 2002. Teckning av aktier med primär företrädesrätt skall ske genom kontant betalning från och med den 25 januari till och med den 8 februari 2002. Styrelsen skall dock äga rätt att förlänga teckningstiden. Teckning av aktier utan primär företrädesrätt skall ske under samma period som teckning av aktier med företrädesrätt, det vill säga 25 januari till den 8 februari 2002. Intresseanmälan om att förvärva aktier utan företrädesrätt skall göras på anmälningssedel utan företrädesrätt som kan hämtas från BioPhausias hemsida www.biophausia.se eller beställas på telefon 018-34 99 00. Tilldelning av aktier tecknade utan primär företrädesrätt skall ske i enlighet med vad som föreskrivs i bolagsordningen om aktieägares subsidiära företrädesrätt. Betalning för sålunda tecknade aktier skall erläggas senast den 8 februari 2002. De nyemitterade aktierna berättigar till eventuell utdelning från och med verksamhetsåret 2002. Prospektet kommer att offentliggöras den 17 januari 2002. Beslutet i dess fullständiga lydelse finns tillgängligt på bolagets kontor, BioPhausia AB (publ), Rubanksgatan 3, 741 71 Knivsta, tel. 018- 34 99 00, samt på företagets hemsida www.biophausia.se Uppsala i december 2001, Styrelsen ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2001/12/10/20011210BIT01050/bit0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2001/12/10/20011210BIT01050/bit0001.pdf

Om oss

BioPhausias affärsidé är att utveckla och marknadsföra läkemedel inom två terapiområden, kirurgi/intensivvård och avancerad sårvård.

Dokument & länkar