RescueFlow ökar överlevnaden i tidig fas av blodförgiftnings chock

RescueFlow® ökar överlevnaden i tidig fas av blodförgiftnings chock Resultat från två oberoende studier av användning av RescueFlow® för behandling av chock till följd av blodförgiftning (sepsis) har nyligen presenterats av två svenska forskargrupper. "Resultaten från dessa studier genomförda av respekterade forskargrupper är ytterligare ett framsteg i vårt program för vidareutveckling av RescueFlow®. Resultaten styrker tidigare antaganden" säger Soili Longsén VD. Under en intensivvårdskongress i Rom, 1-4 oktober 2000 presenterades från Huddinge Universitetssjukhus och Karolinska Institutet, i samarbete med FOA en experimentell studie med RescueFlow®. Man fann att alla djur i den grupp som fått RescueFlow® överlevde till skillnad från enbart tre av åtta djur i kontrollgruppen. En nyligen publicerad studie från Sahlgrenska universitetssjukhuset i Göteborg gav liknande resultat med avseende på överlevnad. I båda studierna konkluderas att volymersättning med HSD mer effektivt förbättrar central och regional cirkulation. Detta tillsammans med en förbättrad genomblödning av vitala organ är den sannolika orsaken till den förbättrade överlevnaden. Uppsala den 16 oktober 2000 För mer information kontakta: Soili Longsén VD BioPhausia tel 018 - 34 99 00 , tel 0708 - 32 92 19 Claes Thulin, Styrelsens ordförande tel 0708 - 99 34 50 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/10/16/20001016BIT00790/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/10/16/20001016BIT00790/bit0002.pdf

Dokument & länkar