Ny VD och ekonomichef på Biora AB

Ny VD och ny ekonomichef i Biora AB Styrelsen för Biora har idag beslutat utse chefen för Bioras amerikanska dotterbolag, Donna Janson, till ny VD och koncernchef. Hon tillträder den 1 januari 2002. Donna Janson har sedan 5 år varit ansvarig för och från grunden byggt upp Bioras amerikanska verksamhet. Hon har arbetat större delen av sitt yrkesliv inom dentalindustrin. Innan Donna Janson började på Biora var hon marknadsdirektör för Nobel Biocare USA Inc. Till ny ekonomi- och finanschef har Bioras koncerncontroller Kerstin Pålsson utsetts. Hon tillträder också den 1 januari 2002. Kerstin Pålsson har arbetat på Biora i 5 år, såsom koncerncontroller och ansvarig för koncernredovisningen. Innan hon anställdes på Biora arbetade hon som auktoriserad revisor. Per Wahlström, styrelseordförande i Biora säger i en kommentar: " Det känns bra att vi kunnat tillsätta bägge dessa nyckelbefattningar med interna kandidater. Extra glädjande är att båda, som var styrelsens huvudkandidater, är kvinnor. Donna Janson tillför en unik erfarenhet och kompetens, inte minst från USA-marknaden där hon framgångsrikt byggt upp Bioras verksamhet till att svara för mer än hälften av Bioras försäljning ". För mer information kontakta: - Tommie Johansson, Corporate Communication och Investor Relations, Biora, tel:+46 (0) 70 32 21365 -Donna Janson, tillträdande VD och koncernchef Biora tel. +1 312-832-1414 - Kerstin Pålsson, tillträdande ekonomi- och finanschef Biora, +46 (0) 40 32 13 56 - http://www.biora.com Biora AB utvecklar, tillverkar och säljer produkter som är biologiskt baserade och som används vid behandling av tändernas sjukdomar. Huvudprodukten, Emdogain®, som är godkänd för försäljning i Europa, Nordamerika och Japan, återbildar på ett naturligt sätt det fäste som tanden förlorat på grund av tandlossning. Biora-aktien är noterad på Nasdaq i USA och Stockholms Fondbörs O-lista. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2001/12/11/20011211BIT00590/bit0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2001/12/11/20011211BIT00590/bit0001.pdf

Om oss

Biora utvecklar, tillverkar och marknadsför produkter för användning inom tandlossningsbehandling och oral kirurgi. (Källa: <A HREF="http://www.delphi.se">Delphi</A>;)

Dokument & länkar