Bioservo Technologies AB (publ) tecknar forsknings- och utvecklingssamarbete med Eiffage, ett av Europas ledande bygg- och infrastrukturföretag

Bioservo Technologies AB (publ) har tecknat ett forsknings- och utvecklingssamarbete med infrastrukturdivisionen hos Eiffage, ett av Europas ledande bygg- och infrastrukturföretag. Eiffage kommer, som första företag inom sitt verksamhetsområde, att testa och utvärdera Bioservos nya teknik och dess lämplighet för den krävande bygg- och anläggningsbranschen.

Bioservo Technologies AB (publ) har tecknat ett forsknings- och utvecklingssamarbete med infrastrukturdivisionen hos Eiffage, ett av Europas ledande bygg- och infrastrukturföretag. Eiffage kommer, som första företag inom sitt verksamhetsområde, att testa och utvärdera Bioservos nya teknik och dess lämplighet för den krävande bygg- och anläggningsbranschen.

Eiffage tilltalas av konceptet och de möjligheter som erbjuds genom den nya tekniken och har redan lagt en första mindre order. "Vi är intresserade av att utvärdera hur vi bättre kan ta hand om personalens hälsa, där Bioservos SEM™-teknik erbjuder en mängd möjligheter. Vi ser fram emot detta samarbete, då det kommer att bidra till att förbättra både arbetsförmåga och välbefinnande på jobbet”, säger Erick Lemonnier, Prevention Director vid Eiffage Infrastructures.

Det långsiktiga målet är att utveckla utrustning anpassad för bygg- och anläggningsbranschen och därigenom minska påverkan av de fysiskt krävande arbetsuppgifter som utförs.

"Vi är mycket glada över att Eiffage har valt att testa och utvärdera vår utrustning. Det kommer att ge oss värdefull återkoppling och insikt i hur vi ska anpassa våra produkter för bygg- och anläggningsbranschen. Det visar också att Bioservo är väl medvetna om olycksförebyggande och de säkerhetsutmaningar ett företag som Eiffage står inför", tillägger Erik Landgren, VD på Bioservo Technologies AB.

Bioservo har sedan tidigare samarbeten med General Motors och Airbus i syfte att utveckla en robothandske anpassad för industriell användning och som stärker den mänskliga handens naturliga styrka. Tekniken är väl lämpad som lösning för att undvika belastningsskador orsakade av repetitiva arbetsuppgifter med betydande muskelkontraktion. Bioservos robothandske ökar på ett effektivt och energibesparande sätt användarens greppstyrka och uthållighet i sina dagliga uppgifter.

Informationen i denna pressmeddelanden är sådan som Bioservo Technologies AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 24 augusti 2017 cirka kl.15:40 (CET).

Kort om Bioservo Technologies

Bioservo Technologies (publ) är ett teknik- och utvecklingsbolag som kombinerar medicinsk vetenskap med modern robotteknik. Bolaget har en globalt framskjuten position inom soft exoskeleton-teknik, bärbara kraftstärkande produkter, för personer med behov av extra kraft för att stärka kroppens uthållighet och funktion, eller för personer med nedsatt muskelstyrka.

Efter många år av forskning och utveckling fokuserar Bioservo Technologies på en kommersialisering av bolagets produkter och patenterade teknik. De framtagna handskarna lämpar sig väl för både rehabilitering inom hälso- och sjukvården och i preventivt syfte för professionella användare inom industrin. Bolaget har bland annat tecknat strategiska samarbetsavtal med biltillverkaren General Motors/NASA och flygplanstillverkaren Airbus.

Bioservo Technologies grundades 2006 genom ett samarbete mellan forskare på Kungliga Tekniska Högskolan och läkare på Karolinska Sjukhuset i Stockholm. Bioservo Technologies AB är noterat på Nasdaq First North, med huvudkontor och verksamhet i Kista norr om Stockholm. FNCA Sweden AB är utsedd Certified Adviser.

För mer information, vänligen besök www.bioservo.se 

Om Eiffage

Eiffage är ett av Europas ledande bygg- och infrastrukturföretag. Koncernens verksamhet är organiserad utifrån följande affärsområden: bygg, fastighets- och stadsutveckling, infrastruktur, anläggningsteknik, energi och koncessioner. Med hjälp av bolagets drygt 63 000 anställda genererade koncernen under 2016 intäkter på 14 miljarder euro, varav närmare 20 procent utanför Frankrike.


Kontakt

Bioservo Technologies AB
Erik Landgren                                                                                        
VD                                                                                                       
Tel.: +46 (0)73 227 00 51                                                                  
erik.landgren@bioservo.com                                                            

Anett Grusser-Pettersson  
Marknadschef
Tel.: +46 (0) 70 795 34 81 
anett.pettersson@bioservo.com

Eiffage | Infrastructure Branch 
Dominique Duchemin 
Tel.: +33 1 71 59 17 10
dominique-marie.duchemin@eiffage.com 

Om oss

Bioservo Technologies (publ) är ett teknik- och utvecklingsbolag som kombinerar medicinsk vetenskap med modern robotteknik. Bolaget har en globalt framskjuten position inom soft exoskeleton-teknik, bärbara kraftstärkande produkter, för personer med behov av extra kraft för att stärka kroppens uthållighet och funktion, eller för personer med nedsatt muskelstyrka.Efter många år av forskning och utveckling fokuserar Bioservo Technologies på en kommersialisering av bolagets produkter och patenterade teknik. De framtagna handskarna lämpar sig väl för både rehabilitering inom hälso- och sjukvården och i preventivt syfte för professionella användare inom industrin. Bolaget har bland annat tecknat strategiska samarbetsavtal med biltillverkaren General Motors/NASA och flygplanstillverkaren Airbus.Bioservo Technologies grundades 2006 genom ett samarbete mellan forskare på Kungliga Tekniska Högskolan och läkare på Karolinska Sjukhuset i Stockholm. Bioservo Technologies är ett svenskt publikt aktiebolag med huvudkontor och verksamhet i Kista norr om Stockholm. För mer information, vänligen besök www.bioservo.se

Prenumerera