Bioservo Technologies lanserar Ironhand® - världens första muskelstärkande mjuka robotiksystem för professionella användare

Report this content

Bioservo Technologies Ironhands® banbrytande system har utvecklats för att förebygga och upptäcka risker för belastningsskador med greppintensiva arbetsuppgifter. Tekniken har testats i samarbete med flera Fortune 500-företag, vilket säkerställer att systemet är anpassat till de krav som finns från marknaden.

Bioservo Technologies lanserar Ironhand® - världens första muskelstärkande mjuka robotiksystem för professionella användare. Systemet kombinerar neurovetenskap, mekatronik och robotik med unika digitala funktioner. Baserat på företagets patenterade SEM™-teknologi (Soft Extra Muscle) stärker Ironhand® arbetstagarens grepp och uthållighet.

”Framtiden är att stödja mänskligt arbete på fabriksgolvet. Idag finns det fortfarande många greppintensiva arbetsuppgifter i såväl industrin som inom logistik och byggsektorn som måste hanteras manuellt. Bioservo har utvecklat en banbrytande lösning för att förebygga belastningsskador och hjälpa arbetstagare på fabriksgolvet och i andra verksamheter med greppintensiva arbetsuppgifter i. Systemet stödjer en mer hållbar arbetsplats”, säger Erik Landgren, VD för Bioservo Technologies. 

Bioservos mjuka robotiksystem Ironhand®, består av en smidig handske och en portabel enhet som bärs som en ryggsäck. Det datorbaserade systemet möjliggör en digitalisering av ergonomisk riskbedömning för att upptäcka risker för belastningsskador hos användare i olika arbetssituationer. Samtidigt som handsken stödjer användaren, samlar enheten in och analyserar data som gör det möjligt att bedöma risken och integrera användaren i industry 4.0 konceptet. Vidare utvärderas och identifieras de greppintensiva rörelser som utsätter användaren för en hög ergonomisk risk. Användaren har full kontroll över systemet vilket bidrar till att skapa en hälsosam och hållbar arbetsmiljö.

Bioservo har sedan tidigare samarbetsavtal med General Motors, Airbus, Eiffage Infrastructures, JM och General Electric. Sedan hösten 2017 utvärderar bolaget en utökning av konceptet med ett bärbart mjukt robotiksystem för armen.

Ironhand® är Bioservos första produkt inriktad mot professionella användare och har utvecklats för att förebygga belastningsskador. Bioservos produktportfölj omfattar även Carbonhand®, som lanserades 2017 och finns för närvarande i elva länder. Carbonhand® är en greppstärkande handske för personer med nedsatt handfunktion och efterträder Bioservos framgångsrika SEM Glove™ som funnits på marknaden sedan 2013.

Kort om Bioservo Technogogies

Bioservo Technologies (publ) är ett teknik- och utvecklingsbolag som kombinerar medicinsk vetenskap med modern robotteknik. Bolaget har en globalt framskjuten position inom soft exoskeleton-teknik, bärbara kraftstärkande produkter, för personer med behov av extra kraft för att stärka kroppens uthållighet och funktion, eller för personer med nedsatt muskelstyrka.

Efter många år av forskning och utveckling fokuserar Bioservo Technologies på en kommersialisering av bolagets produkter och patenterade teknik. De framtagna handskarna lämpar sig väl för både rehabilitering inom hälso- och sjukvården och i preventivt syfte för professionella användare inom industrin. Bolaget har bland annat tecknat strategiska samarbetsavtal med biltillverkaren General Motors/NASA och flygplanstillverkaren Airbus.

Bioservo Technologies grundades 2006 genom ett samarbete mellan forskare på Kungliga Tekniska Högskolan och läkare på Karolinska Sjukhuset i Stockholm. Bioservo Technologies AB är noterat på Nasdaq First North, med huvudkontor och verksamhet i Kista norr om Stockholm. FNCA Sweden AB är utsedd Certified Adviser.

För mer information, vänligen besök www.bioservo.se 

Bioservo Technologies AB Press Contacts 

Erik Landgren                                                                                        
VD                                                                                                       
Tel.: +46 (0)73 227 00 51                                                                 
erik.landgren@bioservo.com    

Anett Grusser-Pettersson    
Marknadschef
Tel.: +46 (0) 70 795 34 81                                                   
anett.pettersson@bioservo.com

Prenumerera

Media

Media