Kvartal 2   januari – juni 2018

Andra kvartalet i siffror

 •  Nettoomsättningen ökade till 1,6 (0,6) MSEK
 •  Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -4,0 (-4,7) MSEK
 •  Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till -4,7 (-5,1) MSEK
 •  Periodens resultat uppgick till -4,7 (-6,0) MSEK
 •  Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till -0,52 (-0,67) SEK
 •  Likvida medel uppgick per den 30 juni till 41,6 (63,3) MSEK

Första halvåret i siffror

 •  Nettoomsättningen ökade till 3,0 (1,5) MSEK
  •  Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -9,0 (-7,3) MSEK
 •  Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till -10,5 (-8,0) MSEK
 •  Periodens resultat uppgick till -10,5 (-8,9) MSEK
 •  Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till -1,18 (-1,0) SEK*
 •  Likvida medel uppgick per den 30 juni till 41,6 (63,3) MSEK

* Justerat för aktiesplit 5:1 under mars 2017

Viktiga händelser under perioden  

 •  Bioservo tilldelades 2,3 miljoner euro i utvecklingsbidrag från EU

Händelser efter perioden utgång 

 •  Petter Bäckgren, tidigare VD för Kibion, har utsetts till ny VD och tillträder den 3 september.
 •  Bioservo får en första order avseende Ironhand från befintlig internationell kund inom bilindustrin

VD har ordet

Verksamhetsårets andra kvartal har löpt enligt plan och vi ser ett fortsatt ökande intresse för Ironhand, Bioservos muskelstärkande mjuka robotiksystem för professionella användare, efter lanseringen i slutet av första kvartalet. Vi har fortsatt anpassningen av organisationen för en ökad försäljning med start under det andra halvåret, genom att under året lägga ut produktionen till en partner och att ha förstärkt organisationen inom sälj och marknad samt inom utveckling. Omsättningen ökade med 167 procent under kvartalet, i huvudsak driven av en stark försäljningsutveckling för hälso- och sjukvårdshandsken Carbonhand i Sverige, Norge och Tyskland.

Kista, 24 augusti 2018

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Erik Landgren
VD
erik.landgren@bioservo.com
+46 8 21 17 10

eller

Maria Myräng
CFO
maria.myrang@bioservo.com
+46 8 21 17 10

Informationen i denna delårsrapport är sådan som Bioservo Technologies AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 24 augusti 2018 cirka kl 08:30 (CET). 

Kort om Bioservo Technologies

Bioservo Technologies (publ) är ett teknik- och utvecklingsbolag som kombinerar medicinsk vetenskap med modern robotteknik. Bolaget har en globalt framskjuten position inom soft exoskeleton-teknik, bärbara kraftstärkande produkter, för personer med behov av extra kraft för att stärka kroppens uthållighet och funktion, eller för personer med nedsatt muskelstyrka.

Efter många år av forskning och utveckling fokuserar Bioservo Technologies på en kommersialisering av bolagets produkter och patenterade teknik. De framtagna handskarna lämpar sig väl för både rehabilitering inom hälso- och sjukvården och i preventivt syfte för professionella användare inom industrin. Bolaget har bland annat tecknat strategiska samarbetsavtal med ett flertal multinationella företag inom bland annat bil, flyg samt bygg- och infrastrukturindustrin.

Bioservo Technologies grundades 2006 genom ett samarbete mellan forskare på Kungliga Tekniska Högskolan och läkare på Karolinska Sjukhuset i Stockholm. Bioservo Technologies är ett svenskt publikt aktiebolag med huvudkontor och verksamhet i Kista norr om Stockholm.

För mer information, vänligen besök www.bioservo.se 

FNCA Sweden AB är utsedd Certified Adviser.

Om oss

Bioservo Technologies (publ) är ett teknik- och utvecklingsbolag som kombinerar medicinsk vetenskap med modern robotteknik. Bolaget har en globalt framskjuten position inom soft exoskeleton-teknik, bärbara kraftstärkande produkter, för personer med behov av extra kraft för att stärka kroppens uthållighet och funktion, eller för personer med nedsatt muskelstyrka.Efter många år av forskning och utveckling fokuserar Bioservo Technologies på en kommersialisering av bolagets produkter och patenterade teknik. De framtagna handskarna lämpar sig väl för både rehabilitering inom hälso- och sjukvården och i preventivt syfte för professionella användare inom industrin. Bolaget har bland annat tecknat strategiska samarbetsavtal med biltillverkaren General Motors/NASA och flygplanstillverkaren Airbus.Bioservo Technologies grundades 2006 genom ett samarbete mellan forskare på Kungliga Tekniska Högskolan och läkare på Karolinska Sjukhuset i Stockholm. Bioservo Technologies är ett svenskt publikt aktiebolag med huvudkontor och verksamhet i Kista norr om Stockholm. För mer information, vänligen besök www.bioservo.se

Prenumerera

Dokument & länkar