Biotage AB (publ) offentliggör idag nya finansiella mål

Biotage har två finansiella mål som verksamheten styrs mot, ett tillväxtmål (organiskt tillväxt på 8 procent) och ett lönsamhetsmål (rörelsemariginal på 15 procent).

Lönsamhetsmålet justeras nu upp till 20 procent till följd av verksamhetens gynnsamma utveckling. Tillväxtmålet förblir oförändrat.

Målen är formulerade som ett genomsnitt för rullande perioder om tre år.
 

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 5 november 2018 kl. 17.30 CET.

Pressmeddelande

Kontaktperson:
Torben Jörgensen, VD och koncernchef
Tel: 0707 49 05 84, torben.jorgensen@biotage.com

Uppsala den 5 november 2018


Om Biotage
Biotage erbjuder effektiva separationsteknologier från analys till industriell skala samt högkvalitativa lösningar för analytisk kemi i allt från forskning till kommersiella analyslaboratorier. Biotages produkter används av bland annat myndigheter, akademiska institutioner, kontraktsforsknings- och kontraktstillverkningsföretag, läkemedels- och livsmedelsindustrin. Huvudkontoret ligger i Uppsala och företaget har kontor i USA, Storbritannien, Kina, Japan, Sydkorea och Indien. Biotage har cirka 410 anställda och omsatte 748 MSEK under 2017. Biotage är noterat på Nasdaq Stockholm. Hemsida: www.biotage.com

Taggar:

Om oss

Biotage erbjuder effektiva separationsteknologier från analys till industriell skala samt högkvalitativa lösningar för analytisk kemi i allt från forskning till kommersiella analyslaboratorier. Biotages produkter används av bland annat myndigheter, akademiska institutioner, kontraktsforsknings- och kontraktstillverkningsföretag, läkemedels- och livsmedelsindustrin. Huvudkontoret ligger i Uppsala och företaget har kontor i USA, Storbritannien, Kina, Japan, Sydkorea och Indien. Biotage har cirka 390 anställda och omsatte 748 MSEK under 2017. Biotage är noterat på Nasdaq Stockholm. Hemsida: www.biotage.com

Prenumerera

Dokument & länkar