Styrelsen inleder rekryteringsprocess av ny verkställande direktör för Biotage AB

Styrelsen för Biotage AB (Biotage), (Nasdaq Stockholm: BIOT.ST) offentliggör idag att en rekryteringsprocess inletts för att anställa en ny verkställande direktör. Den nuvarande verkställande direktören Torben Jørgensens anställningskontrakt löper ut i april 2020. Torben Jørgensen har meddelat att han avser att fortsätta som verkställande direktör till dess att en ersättare har anställts.

Såsom framgår av valberedningens pressmeddelande från idag så föreslår valberedningen att nuvarande verkställande direktören Torben Jørgensen väljs till ledamot av styrelsen med avsikt att väljas in som styrelseordförande för Biotage när han lämnar sitt uppdrag som verkställande direktör.

Kontaktperson:
Thomas Eklund, styrelseordförande
Tel: 0708 24 20 25, thomas.eklund@investorab.com

Denna information är sådan som Biotage AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2 januari 2019 kl 08:45 CET.

Om Biotage
Biotage erbjuder effektiva separationsteknologier från analys till industriell skala samt högkvalitativa lösningar för analytisk kemi i allt från forskning till kommersiella analyslaboratorier. Biotages produkter används av bland annat myndigheter, akademiska institutioner, kontraktsforsknings- och kontrakts­tillverknings­företag, läkemedels- och livsmedelsindustrin. Huvudkontoret ligger i Uppsala och företaget har kontor i USA, Storbritannien, Kina, Japan, Sydkorea och Indien. Biotage har ca 410 anställda och omsatte 748 MSEK under 2017. Biotage är noterat på Nasdaq Stockholm. Hemsida: www.biotage.com

Taggar:

Om oss

Biotage erbjuder effektiva separationsteknologier från analys till industriell skala samt högkvalitativa lösningar för analytisk kemi i allt från forskning till kommersiella analyslaboratorier. Biotages produkter används av bland annat myndigheter, akademiska institutioner, kontraktsforsknings- och kontraktstillverkningsföretag, läkemedels- och livsmedelsindustrin. Huvudkontoret ligger i Uppsala och företaget har kontor i USA, Storbritannien, Kina, Japan, Sydkorea och Indien. Biotage har cirka 390 anställda och omsatte 748 MSEK under 2017. Biotage är noterat på Nasdaq Stockholm. Hemsida: www.biotage.com

Prenumerera

Dokument & länkar