ASINEX och Biovitrum inleder treårigt samarbete inom läkemedelsforskning

Stockholm, Sverige och Moskva, Ryssland - 24 november, 2004 - ASINEX Ltd och Biovitrum AB meddelade idag att de inleder ett treårigt samarbete som syftar till att identifiera och optimera läkemedelkandidater för vidare preklinisk och klinisk utveckling. Biovitrum avgör vilka metabola sjukdomsmekanismer som samarbetet skall inriktas mot. Avtalet ger Biovitrum tillgång till ASINEX unika kemiska bibliotek samt expertkunskap inom området identifiering och medicinsk kemisk optimering av läkemedelkandidater. Biovitrums kompetens inom metabola sjukdomar kommer att utnyttjas för att selektera attraktiva läkemedelskandidater och avancera dem genom preklinisk och klinisk utveckling. Den finansiella risken inom forskningssamarbetet delas fram till dess att man väljer kliniska kandidater. ASINEX kommer att erhålla betalningar vid uppnådda delmål, s.k. milstensbetalningar, och royalty. I ett separat serviceavtal utför ASINEX beräkningskemi, screening och medicinsk kemi inom ett helägt Biovitrum-projekt. – Tack vare samarbetet med ASINEX, där riskerna delas lika, kan Biovitrum på ett kostnadseffektivt sätt utöka sin portfölj av läkemedelsforskningsprojekt och öka flödet av projekt in i klinisk utveckling, säger Biovitrums vd Mats Pettersson. – ASINEX är en erkänd ledande leverantör av substanser av hög kvalitet för HTS, dvs. högeffektiv screening, och tjänster inom läkemedelskemi. Allt fler företag väljer ASINEX för helt integrerade tjänster inom läkemedelsforskningen. I det här samarbetet förenar vi våra erfarenheter inom beräkningskemi, läkemedelskemi och screening. Det är verkligen en bekräftelse av vår läkemedelsforskningsplattform, säger Dmitry Genis, vd för ASINEX.

Om oss

Swedish Orphan Biovitrum är ett Sverigebaserat specialistläkemedelsföretag med internationell marknadsnärvaro. Bolaget är fokuserat på att utveckla och tillgängliggöra särläkemedel samt nischade specialistläkemedel för patienter med stora medicinska behov. Vår portfölj innehåller för närvarande cirka 60 särläkemedel och nischade specialistläkemedel, samt en växande klinisk utvecklingsportfölj inom sällsynta sjukdomar.

Dokument & länkar