Biovitrum bildar vetenskapligt råd

Nobelpristagare, ledande internationella forskare och medlemmar i Nobelpriskommittén ingår i Biovitrums nybildade vetenskapliga råd. Bioteknik- och forskningsbolaget Biovitrum offentliggör idag sitt vetenskapliga råd (Scientific Advisory Board). Biovitrums vetenskapliga råd består av fem internationellt erkända forskare. Rådet kommer att stödja Biovitrums ledning i den fortsatta utvecklingen av företagets forskning och teknologier. Rådets medlemmar är: Hans Wigzell MD, PhD, Hans Wigzell är rektor på Karolinska Institutet i Stockholm, där han också är professor i immunologi. Han har varit medlem av Karolinska Institutets Nobelförsamling sedan 1984 och var även ordförande i Nobelpriskommittén 1990-1992. Professor Wigzell är ordförande i Biovitrums vetenskapliga råd. K. Barry Sharpless, PhD, Barry Sharpless är professor i kemi vid Scripps Research Institute i USA. Han fick Nobelpriset i kemi år 2001 för sitt arbete om kiralt katalyserade oxidanta reaktioner. Ralf Pettersson MD, PhD, är chef för Ludwig Institute for Cancer Research i Stockholm samt professor i molekylärbiologi vid Karolinska Institutet i Stockholm sedan 1986. Professor Pettersson har varit medlem i Nobelpriskommittén sedan 1990 och var ordförande i kommittén 1999- 2000. Hannele Yki-Järvinen MD, är professor i medicin vid universitet i Helsingfors, samt nordisk professor vid Karolinska Institutet i Stockholm. Steve O'Rahilly MD, PhD, är professor i ämnesomsättningsmedicin vid universitetet i Cambridge, Storbritannien. Han är även klinisk rådgivare på Addenbrooke's Hospital i Storbritannien. "Genom att bilda ett vetenskapliga råd av den här kvaliteten understryker vi vårt engagemang att hålla den högsta standarden i branschen samt vår ambition att bli en betydande kraft inom internationell läkemedelsforskning", säger Mats Pettersson, VD Biovitrum. Gå in i pressrummet på www.biovitrum.com för att ladda ner fotografier och logotyper. Kontakt: Mikael Widell, Informationsdirektör Biovitrum AB Tel: 08 697 20 00 Mobile: 070 311 99 60 mikael.widell@biovitrum.com Om Biovitrum Biovitrum är ett bioteknikbolag aktivt inom forskning och utveckling av småmolekylära läkemedel och rekombinanta proteinläkemedel. Forskningen är inriktad på metabola sjukdomar, såsom fetma och diabetes, men forskning bedrivs även inom andra utvalda terapiområden. Den egna verksamheten kompletteras med inlicensiering, samarbete med bioteknikbolag och den akademiska världen samt förvärv av verksamheter, produkter och teknologier. Biovitrums avtal med amerikanska Wyeth för utveckling och produktion av det rekombinanta läkemedlet ReFacto tillför bolaget betydande intäkter. Med 400 anställda forskare är Biovitrum ett av de största bioteknikbolagen i Europa. Biovitrum bildades i augusti 2001 genom en avknoppning av utvalda delar av Pharmacias svenska forskningsverksamhet. Mer information om medlemmarna i Biovitrums vetenskapliga råd: Hans Wigzell, MD, PhD, ordförande Hans Wigzell är rektor på Karolinska Institutet i Stockholm, där han också är professor i immunologi. Han har varit medlem av Karolinska Institutets Nobelförsamling sedan 1984 och var även ordförande i Nobelpriskommittén 1990-1992. Professor Wigzell är ordförande i Biovitrums vetenskapliga råd. Hans Wigzell var professor i immunologi på Uppsala universitet 1972-1982 och generaldirektör för Smittsskyddsinstitutet (SMI) 1986-1991. Professor Wigzell har mottagit ett flertal prestigefulla priser och utmärkelser för sin forskning, bland annat Anders Jahre priset från universitetet i Oslo, Erik Fernström priset från Uppsala universitet samt San Marino Scientific Award. Professor Wigzell är hedersdoktor vid universitet i Tor Vergata i Rom. Han är medlem i Kungl. Vetenskapsakademin, Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademin samt i de amerikanska, danska och finska vetenskapsakademierna. Han är även hedersmedlem i American Association of Immunologists, medlem i European Molecular Biology Organization (EMBO) samt i Academia Europea. Professor Wigzell har varit statsministerns vetenskaplige rådgivare sedan 1999. Han är även ordförande i WHO-UNAIDS kommitté för HIV-vaccin och medlem i EU-kommissionären P. Busquins European Life Science Group. Hans Wigzell sitter med i ett antal redaktionella och vetenskapliga råd. Han har publicerat mer än 500 artiklar i vetenskapliga tidskrifter. Hans huvudsakliga forskningsområden är tumörbiologi, cellmedierad immunologi, infektionsimmunologi och autoimmunitet. K. Barry Sharpless, PhD Barry Sharpless är professor i kemi vid Scripps Research Institute i USA. Han fick Nobelpriset i kemi år 2001 för sitt arbete om kiralt katalyserade oxidanta reaktioner. Barry Sharpless var professor i kemi vid Massachusetts Institute of Technology i USA 1970-1977 och igen 1980-1990. 1977-1908 hade han samma position på Stanford University i USA. Professor Sharpless är medlem av National Academy of Science i Storbritannien och hedersmedlem i brittiska Royal Society of Chemistry. Han har fått ett antal vetenskapliga priser och utmärkelser som Richards Medal, Carothers Award, Prelog Medal från ETH i Schweitz, Chemical Pioneer Award från American Institute of Chemists, Scheele medaljen från Swedish Academy of Pharma Sciences, King Faisal Prize for Science från Saudiarabien, Chemical Sciences Award från the National Academy of Science samt amerikanska Benjamin Franklin Medal. Professor Sharpless är hedersdoktor vid Dartmouth College, Kungl. Tekniska Högskolan i Stockholm, the Technical University i München i Tyskland, the Catholic University of Louvain i Frankrike, och Wesleyan University i USA. Professor Sharpless sitter också med i ett flertal redaktionella och vetenskapliga råd. Ralf Pettersson, MD, PhD Ralf Pettersson är chef för Ludwig Institute for Cancer Research i Stockholm samt professor i molekylärbiologi vid Karolinska Institutet i Stockholm sedan 1986. Professor Pettersson har varit medlem i Nobelpriskommittén sedan 1990 och var ordförande i kommittén 1999-2000. Professor Pettersson är medlem i Kungl. Vetenskapsakademin, finska Academy of Sciences and Letters, European Molecular Biology Organization (EMBO), Academia Europaea och i Europeiska rådets Life Scientist Organization (ELSO). Han är hedersprofessor vid Moscow State University i Ryssland och Doctor Honoris Causa i medicin vid University of Oulu i Finland. Han tog sin läkarexamen 1971 och erhöll sin doktorsgrad 1974 vid universitetet i Helsingfors. Både hans tidigare och nuvarande forskning är inriktad på molekulär virologi (struktur och kopiering av virus), cellbiologi och angiogenes. Han var ordförande för International Virology Organization 1993-1996 och har suttit i flera vetenskapliga råd. Numera är han medlem i German Cancer Research Center (DKFZ), Institutet för bioteknik vid universitetet i Helsingfors, Jusélius Foundation (ordförande) och Academy of Finland Centers of Excellence in Disease Genetics för cancerbiologi (ordförande) och neurobiologi. Hannele Yki-Järvinen, MD Hannele Yki-Järvinen är professor i medicin vid universitet i Helsingfors, samt nordisk professor vid Karolinska Institutet i Stockholm. Professor Yki-Järvinen tog sin läkarexamen 1981. Hon innehar sedan 1999 Fellowship vid Royal College of Physicians i London 1999. Hon är specialist på endokrinologi och internmedicin, och arbetar nu som klinisk chef på diabetesenheten vid universitetssjukhuset i Helsingfors. Professor Yki-Järvinen har erhållit ett flertal internationella pris, däribland Minkowski priset 1993, Anders Jahre priset 1995 och Novartis pris för diabetesforskning 1999. Hon har suttit med i ett antal redaktionella och vetenskapliga råd, bland annat EASD rådet och Diabetologia Editorial Board, samt varit ordförande för programkommittén för International Diabetes Federation (IDF) konferensen 1997. Hon har publicerat mer än 150 forskningsartiklar och 50 recensioner om olika aspekter av diabetes. Hennes forskning omfattar främst uppkomst och komplikationer av insulinresistans hos människor samt insulinbehandlingar av typ 2 diabetes. Steve O'Rahilly, MD, PhD Steve O'Rahilly är professor i ämnesomsättningsmedicin vid universitet i Cambridge, Storbritannien. Han är även klinisk rådgivare på Addenbrooke's Hospital i Storbritannien. Professor O'Rahilly avslutade sina läkarstudier vid University College Dublin i Irland 1981 och gjorde sina postdoktorala studier i allmänmedicin och endokrinologi i London, Oxford och Boston. Han kom till universitetet i Cambridge 1991 som Wellcome Trust Senior Clinical Fellow och blev professor där 1996. Han sitter med i ett flertal redaktionella och vetenskapliga råd och har publicerat ett omfattade antal artiklar om molekylär patogenes av insulinresistans samt artiklar om fetma och typ 2 diabetes. Hans laboratorium har bland annat lyckats visa att sjuklig fetma kan orsakas av mutationer i endast en gen. Professor O'Rahilly har erhållit många nationella och internationella utmärkelser, bland annat fick han 2001 Novartis pris för diabetesforskning och 2001 års European Journal of Endocrinology Prize. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/07/30/20020730BIT00040/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/07/30/20020730BIT00040/wkr0002.pdf

Om oss

Swedish Orphan Biovitrum är ett Sverigebaserat specialistläkemedelsföretag med internationell marknadsnärvaro. Bolaget är fokuserat på att utveckla och tillgängliggöra särläkemedel samt nischade specialistläkemedel för patienter med stora medicinska behov. Vår portfölj innehåller för närvarande cirka 60 särläkemedel och nischade specialistläkemedel, samt en växande klinisk utvecklingsportfölj inom sällsynta sjukdomar.

Dokument & länkar