Biovitrum köper lovande cancerprojekt från Karolinska

BIOVITRUM KÖPER LOVANDE CANCERPROJEKT FRÅN KAROLINSKA Biovitrum meddelar idag att man förvärvar ett lovande cancerprojekt från Axelar AB, ett forskningsbolag som bildats av framstående forskare på Karolinska Institutet, och Karolinska Innovations AB. Projektet är inriktat på tillväxten av tumörceller och kan i framtiden ge nya behandlingsmöjligheter för flera olika cancersjukdomar. Projektet omfattar utveckling av molekyler som hämmar den s.k. IGF-1 receptorn, som på flera sätt är involverad i tillväxten av tumörer. Biovitrum får genom avtalet tillgång till en helt ny substans mot cancer som visat mycket goda resultat i prekliniska försök. Projektet ska vidareutvecklas i samarbete mellan Biovitrum och de forskare på Karolinska Institutet som startat Axelar AB; professor Magnus Axelson och professor Olle Larsson. Biovitrum får också möjlighet att använda andra intressanta kemiska substanser som forskarna tagit fram. "Axelars forskning är mycket intressant och ligger i frontlinjen. IGF-1 receptorn är ett mycket lovande mål för cancerbehandling. Vi ser fram emot ett nära samarbete och hoppas att det ska leda fram till nya och effektivare läkemedel för behandling av olika cancersjukdomar", säger Terje Kalland, Forskningsdirektör, Biovitrum. "Vi är mycket glada över att kunna samarbeta med Biovitrum. Samarbetet ger oss unika förutsättningar att vidareutveckla våra forskningsresultat till en helt ny behandlingsform mot cancer" säger professor Magnus Axelson och professor Olle Larsson. Mer än 10 miljoner människor runt om i världen insjuknar årligen i cancer. Cancersjukdomar orsakar drygt 6 miljoner dödsfall varje år. De vanligaste formerna är prostatacancer, bröstcancer, lungcancer och tjock- och ändtarmscancer. Det finns ett uttalat behov av nya och mer effektiva läkemedel. Kontakt hos Biovitrum Terje Kalland, Forskningsdirektör Biovitrum AB Tel: 08-697 25 27 Mobil: 070-263 00 97 terje.kalland@biovitrum.com Kontakt hos Axelar AB Ola Flink Tel: 08-5248 3994 Mobil: 070-350 3994 ola.flink@kab.ki.se Bakgrundsfakta till redaktionen: Axelar AB Axelar AB är ett forskningsbolag som startats av professor Magnus Axelson och professor Olle Larsson, forskare på Karolinska Institutet, och Karolinska Innovations AB. Bolagets huvudägare är idag Karolinska Development AB. Karolinska Innovations AB och Karolinska Development AB Karolinska Innovations AB´s primära uppgift är att stödja Karolinska Institutets forskare och entreprenörer i kommersialiseringen av deras uppfinningar. De mest intressanta uppfinningarna utvärderas med målet att kommersialisera dem genom bildandet av nya bolag eller utlicensiering till läkemedels- och bioteknikbolag. Bolaget ägs till 100 % av Karolinska Institutet. Karolinska Development AB är ett investeringsbolag, som investerar i en portfölj av bolag som bildats av Karolinska Innovations AB tillsammans med olika forskare. Genom att förse bolagen med såddkapital och expertis ger man bolagen möjlighet att utvecklas både forsknings- och värdemässigt. Biovitrum Biovitrum grundades 2001 och är ett svenskt bioteknikbolag med inriktning på forskning och utveckling inom metabola sjukdomar, som typ 2-diabetes och fetma, samt kontraktsutveckling och tillverkning av proteinläkemedel. Biovitrum har en omfattande patentportfölj och en stark teknikplattform, med flera projekt i prekliniska och kliniska studier. Biovitrum är ett av Europas största bioteknikföretag med över 550 anställda. De årliga intäkterna, inklusive royaltyintäkter och kontraktsuppdrag, finansierar merparten av den årliga forskningsbudgeten. Ytterligare information finns på www.biovitrum.se. Biovitrum AB, Lindhagensgatan 133, SE-112 76 Stockholm tel (växel): 08- 697 20 00 Cancer och IGF-1R IGF-1 receptorn är ett validerat mål för cancerbehandling. IGF-1 stimulerar tillväxten av tumörceller och förlänger cellernas överlevnad i kroppen. IGF-1 har också betydelse för tumörcellernas resistens mot vanlig cancerbehandling. Det cancerprojekt som Biovitrum förvärvat omfattar utveckling av molekyler som hämmar IGF-1 receptorn. Målet är att få fram nya och effektivare läkemedel för behandling av olika cancersjukdomar. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2004/08/26/20040826BIT00130/wkr0001.pdf

Om oss

Swedish Orphan Biovitrum är ett Sverigebaserat specialistläkemedelsföretag med internationell marknadsnärvaro. Bolaget är fokuserat på att utveckla och tillgängliggöra särläkemedel samt nischade specialistläkemedel för patienter med stora medicinska behov. Vår portfölj innehåller för närvarande cirka 60 särläkemedel och nischade specialistläkemedel, samt en växande klinisk utvecklingsportfölj inom sällsynta sjukdomar.

Dokument & länkar