Biovitrum och GlaxoSmithKline inleder samarbete kring terapier för behandling av fetma och andra sjukdomar

Biovitrum och GlaxoSmithKline inleder samarbete kring terapier för behandling av fetma och andra sjukdomar Biovitrum och GlaxoSmithKline (GSK) tillkännager i dag ett globalt samarbete för att utveckla och kommersialisera Biovitrums 5-HT2c receptoragonister för behandling av fetma och andra sjukdomar. Den längst framskridna substansen som omfattas av samarbetet är BVT.933, en substans för aptithämning vilken Biovitrum utvecklat till kliniska fas II-studier. Avtalet ger GSK den exklusiva rätten att utveckla, registrera, tillverka och kommersialisera Biovitrums existerande uppsättning av patenterade 5- HT2c receptoragonist-föreningar. Biovitrum behåller den exklusiva rätten att i Norden kommersialisera produkter som uppkommer genom samarbetet. Vissa pågående studier, inklusive den kliniska fas II-studien av BVT.933, ska slutföras i Biovitrums regi. GSK kommer därefter att finansiera och genomföra fortsatt utveckling, registrering och tillverkning. Utvecklingsarbetet kommer att koordineras av en kommitté med representanter från båda bolagen. GSK betalar en licensavgift och periodiska delbetalningar (s.k. milestone payments) vilka är relaterade till framskridandet av utvecklingsarbetet, registreringsansökningar och myndighetsgodkännande. Om utvecklingsarbetet är framgångsrikt resulterar detta i betalningar om 150 MUSD till Biovitrum, för den del av avtalet som rör indikationen fetma. Ytterligare delbetalningar utbetalas för utvecklingen av produkter inom andra indikationer. Därtill kommer royalties på framtida försäljning av samtliga produkter som utvecklas under avtalet. "GSK har framstått som den bästa partnern för vårt program för 5-HT2c receptoragonister", säger Biovitrums VD Mats Pettersson. "De har den strategiska fokuseringen och de globala möjligheterna för att på ett framgångsrikt sätt utveckla och kommersialisera produkter för behandling av både metabola och CNS-relaterade sjukdomar." "Det här är ett utvecklings- och licensavtal med en utpräglad känsla av partnerskap", säger Paul De Potocki, ansvarig för Commercial Operations på Biovitrum. "Biovitrum ser nu fram emot att stödja utvecklingsarbetet och marknadslanseringarna av nya innovativa läkemedel som har potential att förbättra hälsa och livskvalitet." "Fetma är en besvärande sjukdom med epidemisk utbredning både i industriländerna och i utvecklingsländerna. Den kommer att kräva fortsatta vetenskapliga framsteg för att kunna bekämpas på ett effektivt sätt", säger Dr Lawson Macartney, strategiskt ansvarig för GSKs terapiområde inom hjärta/kärl, metabola sjukdomar och urologi. "Vi är mycket nöjda att Biovitrum har valt GSK som sin partner. Vi ser fram emot att arbeta tillsammans med Biovitrum för att erbjuda dessa innovativa behandlingsformer till människor som kämpar mot fetma och andra sjukdomar." Kontaktpersoner Biovitrum GlaxoSmithKline Mikael Widell Media: +44 20 8047 5502 Tel: +46 8 697 20 00 Martin Sutton Mobile: +46 70 311 99 60 Alan Chandler mikael.widell@biovitrum.com Soibhán Lavelle Analytiker/investerare Duncan Learmouth: +44 20 8047 5540 Philip Thomson: +44 20 8047 5543 Joan Toohill: +44 20 8047 5542 Fakta till redaktionen: GlaxoSmithKline - ett av världens ledande forskningsbaserade läkemedels- och hälsovårdsföretag - arbetar för förbättrad livskvalitet genom att skapa förutsättningar för människor att vara mer aktiva, må bättre och leva längre. För mer information, besök GSKs hemsida www.gsk.com. Biovitrum är ett bioteknikbolag med forskning och utveckling inom metabola sjukdomar, som typ 2-diabetes och fetma, samt utveckling av proteinläkemedel inom främst metabola sjukdomar och onkologi. Biovitrum har en omfattande patentportfölj och en stark teknologiplattform, med flera projekt i kliniska studier. Biovitrum, med verksamhet i Stockholm och Uppsala, är ett av Europas största bioteknikbolag med cirka 530 anställda, varav över 420 arbetar inom forskningen. De årliga intäkterna, inklusive royalties och kontraktsuppdrag, finansierar merparten av forskningsbudgeten, som uppgår till cirka 700 Mkr per år. Fetma I dagsläget räknas omkring en miljard människor i världen som överviktiga. Av dessa definieras över 100 miljoner som obesa, d v s feta, och förekomsten har ökat med 30 % bara det senaste årtiondet. Fetma orsakar andra sjukdomar såsom högt blodtryck, åldersdiabetes (typ 2-diabetes), höga blodfetter och åderförkalkning, vilka i sin tur kan leda till hjärt- och kärlsjukdomar, stroke och förtidig död. Vidare är fetma relaterat till andra följdsjukdomar som gallbesvär, ledproblem, andningsproblem under sömnen samt en förhöjd risk för vissa typer av tumörsjukdomar. Amerikanska forskningsstudier visar att upp emot 7 % av sjukvårdskostnaderna kan relateras direkt till fetma. Ansträngningar för att förändra intaget av en fet diet och att bekämpa en tilltagande stillasittande livsstil har varit otillräckliga. För närvarande finns det endast två medicinska alternativ för behandling mot fetma och behoven för mer effektiva behandlingar är enorma. Selektiv 5-HT2C receptor som dämpar aptiten 5-HT som även kallas serotonin, är en neural signalsubstans (en kemisk substans som transporterar signaler mellan nervceller). Neurala signalsubstanser skickas ut av nervceller och stimulerar receptorer på andra nervceller att sända ut nervsignaler. Det finns en rad olika receptorer som reagerar på serotonin; en av dessa är 5-HT2C receptorn som är involverad i regleringen av aptiten. En agonist är en substans som stimulerar receptorn (i motsatts till en antagonist som blockerar receptorn). Flera studier har visat att 5-HT2C receptorer spelar en viktig roll för att kontrollera aptit. BVT.933 stimulerar 5-HT2C receptorn selektivt. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/10/24/20021023BIT01190/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/10/24/20021023BIT01190/wkr0002.pdf

Dokument & länkar