Biovitrum och GlaxoSmithKline sätter fokus på att utveckla selektiva 5-HT2c receptoragonister

Biovitrum och GlaxoSmithKline sätter fokus på att utveckla selektiva 5- HT2c-receptoragonister Biovitrum och GlaxoSmithKline (GSK) har gemensamt beslutat att fokusera sitt arbete med att utveckla selektiva 5HT2c-receptoragonister för behandling av fetma och andra sjukdomar. "Vi har identifierat andra substanser i Biovitrums samling av föreningar som visar en mycket högre receptorselektivtet", säger Ken Batchelor, SVP, Metabolic and Viral Center of Excellence for Drug Discovery vid GSK. Rekommendationer från en expertpanel av internationella fetmaspecialister har betonat selektivitet som en central komponent för att denna klass av föreningar ska få en optimal profil. Forskare har inom ramen för samarbetet nyligen upptäckt substanser som är avsevärt mer selektiva än den substans som för närvarande är i klinisk prövning. Som ett resultat av detta beslut förkortas den pågående tre månader långa kliniska fas IIb-studien med BVT.933 som är en mindre selektiv substans. Denna substans är den första i en serie av 5-HT2c- receptoragonister för aptithämning som utvecklats av Biovitrum och som ingår i samarbetet mellan de båda bolagen för att utveckla nya terapier för behandling av fetma och andra sjukdomar. "Resultaten från denna studie är värdefull för den fortsatta utvecklingen av en mer selektiv 5-HT2c-receptoragonist", säger Terje Kalland, CSO vid Biovitrum. Den pågående fas IIb-studien av BVT.933 har fortgått planenligt och visat förväntade resultat. Inga allvarliga incidenter eller oväntade iakttagelser har noterats. Kontakt hos Biovitrum: Mikael Widell, SVP Communications Biovitrum AB Tel: 08-697 2085 Mobil: 070-311 99 60 Mikael.widell@biovitrum.com Fakta till redaktionen: Biovitrum är ett bioteknikbolag med forskning och utveckling inom metabola sjukdomar, som typ 2-diabetes och fetma, samt utveckling av proteinläkemedel inom främst metabola sjukdomar och onkologi. Biovitrum har en omfattande patentportfölj och en stark teknikplattform, med flera projekt i prekliniska och kliniska studier. Biovitrum är ett av Europas största bioteknikföretag med över 550 anställda. De årliga intäkterna, inklusive royaltyintäkter och kontraktsuppdrag, finansierar merparten av den årliga forskningsbudgeten. Fetma I dagsläget räknas omkring en miljard människor i världen som överviktiga. Av dessa definieras över 100 miljoner som obesa, d v s feta, och förekomsten har ökat med 30 procent enbart under det senaste årtiondet. Fetma orsakar andra sjukdomar, som till exempel högt blodtryck, typ 2-diabetes (s.k. åldersdiabetes), höga blodfetter och åderförkalkning, vilka i sin tur kan leda till hjärt- och kärlsjukdomar, stroke och förtidig död. Vidare är fetma relaterat till andra följdsjukdomar som gallbesvär, ledproblem, andningsproblem under sömnen samt en förhöjd risk för vissa typer av tumörsjukdomar. Amerikanska forskningsstudier visar att upp emot 7 procent av sjukvårdskostnaderna kan relateras direkt till fetma. Ansträngningar för att förändra intaget av en fet diet och att bekämpa en tilltagande stillasittande livsstil har varit otillräckliga. För närvarande finns det endast två medicinska alternativ för behandling mot fetma och behoven för mer effektiva behandlingar är enorma. Selektiv 5-HT2C receptoragonist som dämpar aptiten: 5-HT, som även kallas serotonin, är en neural signalsubstans (en kemisk substans som transporterar signaler mellan nervceller). Neurala signalsubstanser skickas ut av nervceller och stimulerar receptorer på andra nervceller att sända ut nervsignaler. Det finns en rad olika receptorer som reagerar på serotonin; en av dessa är 5-HT2C receptorn som är involverad i regleringen av aptiten. En agonist är en substans som stimulerar receptorn (i motsatts till en antagonist som blockerar receptorn). Flera studier har visat att 5-HT2C receptorer spelar en viktig roll för att kontrollera aptit. BVT.933 stimulerar 5-HT2C receptorn selektivt. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/05/22/20030521BIT01200/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/05/22/20030521BIT01200/wkr0002.pdf

Om oss

Swedish Orphan Biovitrum är ett Sverigebaserat specialistläkemedelsföretag med internationell marknadsnärvaro. Bolaget är fokuserat på att utveckla och tillgängliggöra särläkemedel samt nischade specialistläkemedel för patienter med stora medicinska behov. Vår portfölj innehåller för närvarande cirka 60 särläkemedel och nischade specialistläkemedel, samt en växande klinisk utvecklingsportfölj inom sällsynta sjukdomar.

Dokument & länkar