Biovitrum och Tripos tillkännager lyckade resultat från kemikollaboration samt ett nytt samarbete inom informatikforskni

BIOVITRUM OCH TRIPOS TILLKÄNNAGER LYCKADE RESULTAT FRÅN KEMIKOLLABORATION SAMT ETT NYTT SAMARBETE INOM INFORMATIKFORSKNING Samarbetet skapar en serie läkemedelskandidater på mindre än tre månader Biovitrum och det amerikanska bioteknikbolaget Tripos tillkännager i dag positiva resultat från deras forskningssamarbete. På mindre än tre månader har Tripos framgångsrikt skapat och syntetiserat en serie läkemedelskandidater för ett av Biovitrums högprioriterade projekt. Bolagen har också inlett ett nytt samarbete kring mjukvaruprogram för att ta fram förbättrade verktyg för utveckling av nya läkemedel. Tripos är en ledande leverantör av forskningsprodukter för läkemedelskemi och informatik. Biovitrum är ett av Europas största bioteknikbolag, med fokus på forskning och utveckling inom metabola sjukdomar, som typ 2-diabetes och fetma, samt kontraktsutveckling och tillverkning av proteinläkemedel Tillskottet av nya LeadQuest®-substanser för att förstärka Biovitrums existerande screeningbibliotek, samt utnyttjandet av Tripos mjukvaruprogram ChemSpace® och SARNavigator(TM), gjorde det möjlighet för de bägge företagen att identifiera och optimera två lovande läkemedelsserier för uppföljning. Exempelvis kunde Tripos optimera substansernas fysikaliska egenskaper och deras aktivitet, och därefter syntetisera ett exklusivt bibliotek åt Biovitrum inom tolv veckor. "Vi är mycket nöjda med såväl den vetenskapliga kvaliteten i vårt samarbete med Tripos som deras lyhördhet för våra behov", säger Charles Hedgecock, ansvarig för Medicinal Chemistry hos Biovitrum. "Vi är speciellt imponerade av Tripos kompetens inom informatik-baserad dataanalys och skapande av substansbibliotek, liksom deras förmåga att utveckla vetenskapligt innovativa mjukvarulösningar." Bolagen ska närmast inleda ett teknologiprojekt inom informatik för att förbättra mjukvaruverktyget GASPTM, vilket tillämpar en genetisk algoritm på en serie föreningar som visar aktivitet mot ett gemensamt målprotein. Molekyler som matchar modellerna som skapas med GASP har större chans att vara aktiva, vilket gör detta till ett viktigt redskap för att identifiera andra aktiva strukturserier i stora databaser. "Våra gemensamma kompetens inom kemi och informatik påskyndar utvecklingsprocessen för nya läkemedel och reducerar tiden, kostnaderna och patentrisken som är knutna till framtagandet av nya läkemedel", säger Dr. Peter Hecht, Senior Vice President, Discovery Research Operations på Tripos. "Vi är begeistrade över det fortsatta samarbetet med Biovitrum när vi ska försöka förbättra dessa viktiga teknologier. Detta är ett utmärkt exempel på vad vi hoppas kunna åstadkomma i våra olika kundrelationer." Kontakt hos Tripos: Tripos, Inc. Waggener Edstrom Bioscience Jim Rubin Lisa Osborne Chief Financial Account Supervisor Officer +1 314 647 1099 +1 425 638 7000 Kontakt hos Biovitrum: Mikael Widell, SVP Communications Biovitrum AB Tel: 08-697 20 85 Mobil: 0703-11 99 60 Mikael.widell@biovitrum.com Fakta till redaktionen: Om Biovitrum Biovitrum är ett svenskt bioteknikbolag med fokus på forskning och utveckling inom metabola sjukdomar, som typ 2-diabetes och fetma, samt kontraktsutveckling och tillverkning av proteinläkemedel. Biovitrum har en omfattande patentportfölj och en stark teknikplattform, med flera projekt i prekliniska och kliniska studier. Biovitrum är ett av Europas största bioteknikföretag med över 550 anställda. De årliga intäkterna, inklusive royaltyintäkter och kontraktsuppdrag, finansierar merparten av den årliga forskningsbudgeten. Ytterligare information finns på www.biovitrum.se. Om Tripos, Inc. Tripos kombinerar spjutspetsteknologi och innovativ vetenskap för att metodiskt leverera högklassiga produkter och tjänster inom kemiforskning för bioteknikföretag, läkemedelsbolag och andra företag inom biovetenskap. Tripos samarbetar med sina kunder för att sänka tiden och höja kvalitén på produkter som förbättrar livskvalitén hos patienterna. Inom Tripos Discovery Informatics (DI) erbjuder bolaget mjukvaruprodukter och konsulttjänster som hjälper kunderna att utveckla, administrera, analysera och dela information som är väsentlig för läkemedelsutveckling. Inom Tripos' Discovery Research (DR), arbetar Tripos medicinkemister och forskare i mycket nära kontakt med sina kunder i deras forskningprojekt. Tripos har sitt huvudkontor i St Louis, och har en global forskningsorganisation och kundbas. Ytterligare information finns på http://www.tripos.com. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/12/08/20031205BIT00610/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/12/08/20031205BIT00610/wkr0002.pdf

Om oss

Swedish Orphan Biovitrum är ett Sverigebaserat specialistläkemedelsföretag med internationell marknadsnärvaro. Bolaget är fokuserat på att utveckla och tillgängliggöra särläkemedel samt nischade specialistläkemedel för patienter med stora medicinska behov. Vår portfölj innehåller för närvarande cirka 60 särläkemedel och nischade specialistläkemedel, samt en växande klinisk utvecklingsportfölj inom sällsynta sjukdomar.

Dokument & länkar