Biovitrum ökar fokusering på läkemedel i utvecklingsfas - anställer Anders Ullman som chef för läkemedelsutveckling

Biovitrum ökar fokusering på läkemedel i utvecklingsfas - anställer Anders Ullman som chef för läkemedelsutveckling Stockholm - 4 november 2004 - Bioteknikföretaget Biovitrum delar upp forsknings- och utvecklingsverksamheten i två delar. Syftet är att öka fokuseringen på den senare delen av läkemedelsutvecklingsprocessen. Som chef för den nya utvecklingsenheten har Anders Ullman utsetts. Han kommer närmast från posten som ansvarig för Bayer Pharmaceuticals globala utvecklingsverksamhet. Biovitrum är ett ledande svenskt bioteknikbolag fokuserat på läkemedelsforskning inom metabola sjukdomar. Företaget är idag inne i ett skede där större tonvikt kommer att läggas på preklinisk och klinisk utveckling av läkemedelskandidater. Den egna forskningsportföljen ska tillsammans med etablerade och nya samarbetsprojekt resultera i ett flertal lovande projekt i klinisk utveckling de närmaste åren. År 2006 planerar Biovitrum att ha upp till sex projekt i olika faser av klinisk utveckling. För att åstadkomma detta delas den nuvarande forsknings- och utvecklingsverksamheten upp i två delar - en ren forskningsdel som är koncentrerad på basal forskning med syftet att ta fram nya läkemedelskandidater och en utvecklingsdel med preklinisk utveckling och klinisk dokumentation. Målet är att effektivt kunna hantera fler mogna projekt i den egna forskningsportföljen samt att öka företagets förmåga att inlicensiera externa projekt i utvecklingsfas. Chef för den nya utvecklingsverksamheten blir Anders Ullman. Anders Ullman, 48 år, är läkare och klinisk farmakalog. Under de senaste tre åren har han varit chef för Bayer Pharmaceuticals globala utvecklingsverksamhet med säte i Tyskland. Dessförinnan ledde han den globala kliniska forsknings- och utvecklingsenheten på Astra Zeneca under ett antal år. - Med sin breda erfarenhet av utvecklingsarbete både inom och utom landet är jag övertygad om att Anders Ullman kommer att bidra till att Biovitrum får fram en kontinuerlig ström av nya, potentiella läkemedel, säger Biovitrums VD Mats Pettersson. - Redan idag är Biovitrum en tongivande aktör inom bioteknik, i Sverige och internationellt. Bolaget har den nödvändiga styrkan, dynamiken och förutsättningarna för att selektera och driva projekt till etablerandet av deras kliniska effekt och användning. Detta är extra viktigt i dag när läkemedelsindustrin generellt har svårt att få fram tillräckligt många kliniska projekt med potential att nå marknaden och möta verkliga medicinska behov. Jag ser fram emot att medverka till att ytterligare utveckla Biovitrums styrkor och möjligheter, kommenterar Anders Ullman. För ytterligare information, kontakta: Anders Ullman Mobil: 0709-40 70 12 Mats Pettersson, VD Tel. 08- 697 23 27 Mobil: 070-314 75 79 mats.pettersson@biovitrum.com Biovitrum AB är ett privat svenskt bioteknikföretag vars verksamhet är inriktad på forskning och utveckling av läkemedel för behandling av metabola sjukdomar, främst typ 2-diabetes och fetma. Biovitrum är också ett erkänt företag inom processutveckling och framställning av proteinläkemedel på kontraktsbasis. Företaget har en omfattande patentportfölj och flera patentskyddade tekniska plattformar med ett antal föreningar i preklinisk och klinisk utveckling. Merparten av forskningsbudgeten finansieras genom egna intäkter, bland annat royalties och kontraktstillverkning. För mer information se Biovitrums webbplats www.biovitrum.se ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2004/11/04/20041104BIT00040/wkr0001.pdf

Om oss

Swedish Orphan Biovitrum är ett Sverigebaserat specialistläkemedelsföretag med internationell marknadsnärvaro. Bolaget är fokuserat på att utveckla och tillgängliggöra särläkemedel samt nischade specialistläkemedel för patienter med stora medicinska behov. Vår portfölj innehåller för närvarande cirka 60 särläkemedel och nischade specialistläkemedel, samt en växande klinisk utvecklingsportfölj inom sällsynta sjukdomar.

Dokument & länkar