Biovitrum säljer plasmaverksamhet till Octapharma

Biovitrum säljer plasmaverksamhet till Octapharma Biovitrum har tecknat avtal med läkemedelsföretaget Octapharma som förvärvar Plasma Products, en fristående division inom Biovitrum. Octapharma tar över verksamheten, inklusive personal, produkter, fabriksanläggning samt varumärkes- och marknadsföringsrättigheter, från och med 15 juli 2002. Biovitrum behåller avtalet med amerikanska Wyeth för utveckling och produktion av det rekombinanta läkemedlet ReFacto vilket ger Biovitrum betydande intäkter. Vissa tjänster kommer även fortsättningsvis att skötas av Plasma Products, inom Octapharma. - Detta är en affär som alla vinner på. En av de viktigaste frågorna för Biovitrum har varit att skapa bättre förutsättningar för Plasma Products på den tuffa plasmamarknaden. Samtidigt kan Biovitrum nu fokusera helt på forskningsverksamheten. Vi har flera lovande läkemedelskandidater i portföljen och har redan levererat positiva kliniska resultat på den längst framskridna läkemedelskandidaten för behandling av fetma, säger Mats Pettersson, VD för Biovitrum. Biovitrum knoppades av från Pharmacia i augusti 2001 och där ingick Plasma Products. Plasma Products har, via sitt ursprung i Kabi, lång erfarenhet av produktion av läkemedel ur plasma. Under andra världskriget fick organisationen, dåvarande Kärnbolaget, och senare Kabi, uppdraget av försvaret att tillverka torrplasma. Denna råvara utgjorde basen för det första renade plasmaproteinet, albumin, som tillverkats sedan 1949. Kabi gick samman med Pharmacia 1989. - Förutom en imponerande historia och starka produkter, sitter Plasma Products på ett gediget kunnande och ett brett kontaktnät. Förvärvet ger Octapharma förutsättningarna att bredda såväl produktionsbas som marknadstäckning. Det svenska bolaget blir ett nav för oss vad gäller den skandinaviska verksamheten, säger Wolfgang Marguerre, styrelseordförande och ägare i Octapharma AG. Plasma Products har i dagsläget 450 anställda och en omsättning på ca 800 Mkr, inklusive serviceavtal runt ReFacto. Hans Örström, som ansvarar för plasmadivisionen inom Biovitrum, kommer att leda verksamheten som ansvarig för Octapharmas svenska bolag och ingå i Octapharmas ledning. Pressbilder och logotyper kan laddas ned från pressrummet på www.biovitrum.se. För ytterligare information Pressjour: 070 878 80 24 Mats Pettersson, VD Hans Örström, Chef Plasma Biovitrum AB Products Tel: +46 8 697 20 00 Biovitrum AB Mobil: +46 70 314 75 79 Tel: +46 8 697 20 00 mats.pettersson@biovitrum. Mobil: +46 70 542 89 37 com hans.orstrom@biovitrum.com www.biovitrum.se Wolfgang Marguerre, Kim Björnstrup, Executive Chairman Corporate Vice President Octapharma AG Octapharma AG Tel: +41 79 601 61 84 Tel: +41 55 451 21 00 wolfgang.marguerre@octapha Mobil: +41 79 605 47 35 rma.at kim.bjoernstrup@octapharma.ch www.octapharma.com Fakta till redaktionen: Om Biovitrum Biovitrum är ett bioteknikbolag aktivt inom forskning och utveckling av småmolekylära läkemedel och rekombinanta proteinläkemedel. Forskningen är inriktad på metabola sjukdomar, såsom fetma och diabetes, men forskning bedrivs även inom andra utvalda terapiområden. Den egna verksamheten kompletteras med inlicensiering, samarbete med bioteknikbolag och den akademiska världen samt förvärv av verksamheter, produkter och teknologier. Biovitrums avtal med amerikanska Wyeth för utveckling och produktion av det rekombinanta läkemedlet ReFacto tillför bolaget betydande intäkter. Med 400 anställda forskare är Biovitrum ett av de största bioteknikbolagen i Europa. Biovitrum bildades i augusti 2001 genom en avknoppning av utvalda delar av Pharmacias svenska forskningsverksamhet. Om Octapharma Octapharma är ett privat schweiziskt läkemedelsbolag som utvecklar, fraktionerar och säljer plasma produkter. Bolaget bildades 1982 och är idag en av de största aktörerna på den europeiska plasmamarknaden. Octapharma har cirka 750 anställda i 11 länder och fortsätter att expandera. Man har idag försäljningskontor i de flesta europeiska länder liksom i Sydamerika och omsatte under 2001 226 miljoner Euro. Octapharma ärgs av Wolfgang Marguerre, som är bosatt med sin familj i Helsingborg. Om Plasma Products Plasma Products har lång erfarenhet av produktion av läkemedel ur plasma. Divisionen är specialiserad på tillverkning, marknadsföring och försäljning av plasmabaserade och rekombinanta proteinläkemedel. Produkterna används huvudsakligen inom tre terapiområden: blödarsjuka, intensivvård och immunologi och finns tillgängliga i Norden, Centraleuropa och på vissa nya tillväxtmarknader. Under andra världskriget fick Plasma Products, dåvarande Kärnbolaget, senare Kabi, uppdraget av försvaret att tillverka torrplasma. Denna råvara utgjorde basen för det första renade plasmaproteinet, albumin, som tillverkats sedan 1949. Plasma Products knoppades av från Pharmacia som en del av det då nybildade bioteknikbolaget Biovitrum i augusti 2001 och har cirka 450 anställda, samtliga i Stockholm. Plasma Products tillverkar och marknadsför nio produkter, som alla är framställda ur human blodplasma. Produkterna används framför allt inom tre områden: hemofili (blödarsjuka), immunologi och intensivvård. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/07/01/20020701BIT00770/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/07/01/20020701BIT00770/wkr0002.pdf

Om oss

Swedish Orphan Biovitrum är ett Sverigebaserat specialistläkemedelsföretag med internationell marknadsnärvaro. Bolaget är fokuserat på att utveckla och tillgängliggöra särläkemedel samt nischade specialistläkemedel för patienter med stora medicinska behov. Vår portfölj innehåller för närvarande cirka 60 särläkemedel och nischade specialistläkemedel, samt en växande klinisk utvecklingsportfölj inom sällsynta sjukdomar.

Dokument & länkar