Birka Energi lyser upp Stockholms stadsbild

Birka Energi lyser upp Stockholms stadsbild Vid skymningen på måndag den 12 november får Östermalm och Lidingö en förändrad stadsbild. Då tänds nämligen belysningen av Värtaverkets ackumulator och gasturbinskorsten. Ljussättningen av dessa särpräglade objekt i stadsbilden har utformats av arkitekterna Elisabeth Wahlberg och Annika Eriksson. Syftet med belysningsprogrammet är att berika stadsmiljön med en vacker och för Stockholm ovanlig vision under dygnets mörka timmar. - Värtaverket är en del av Stockholms stadsbild, vilket nu även kommer att kunna ses under dygnets mörka timmar. Den arkitektoniska ljussättningen ser vi inte bara som en förnyelse av vår anläggning utan även som ett viktigt tillskott till trivseln i området, berättar Johan Alsparr på Birka Energi. I Birka Energis anläggning i Värtaverket produceras fjärrvärme, fjärrkyla och el till centrala Stockholm och Lidingö. En väl fungerande energiförsörjning är en avgörande förutsättning för modernt samhällsliv med minimal miljöpåverkan. Birka Energi är ett av Nordens ledande energiföretag med cirka 900 000 kunder. Vi utvecklar miljöriktiga, uthålliga energisystem och tjänster för företag och hushåll. Vi möter våra kunder via två varumärken; HemEl till privatkunder och Birka Energi till företagskunder. Hela företaget är miljöcertifierat enligt ISO 14001. För ytterligare frågor kontakta Johan Alsparr, tfn 08-671 70 00 eller Peter Fridéen, tfn 070-365 80 05 på Birka Energi. Fotograf: Lennart Johansson SBK infobild. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2001/11/15/20011115BIT00740/bit0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2001/11/15/20011115BIT00740/bit0002.pdf

Dokument & länkar