Birka Energi säljer Östernärkes Kraft

Report this content

Birka Energi säljer Östernärkes Kraft Birka Energi säljer sin del av nätbolaget Östernärkes Kraft AB till Sydkraft. Sydkraft äger sedan tidigare drygt 52 procent av kapitalet (48,9 av rösterna) i Östernärkes Kraft och köper nu Birkas andel på 47 procent av kapitalet (50,3 av rösterna) för 78 msek. Ungefär en procent av bolaget ägs av andra privata intressenter. Försäljningen är villkorad av Birka Energis styrelses godkännande. Birka sålde redan 1999 Birka Energis del av elhandelsbolaget Östernärkes Kraftförsäljning AB till Sydkraft, och följer nu upp den affären genom att sälja elnätsbolaget med cirka 8.000 kunder. - Östernärkes Krafts verksamhet har legat som en ö utanför Birkas sammanhängande nätområden, och det är naturligt att vi deltar i den strukturomvandling som pågår, säger Bo Englund, affärsutvecklingsansvarig för Birka Energis nätverksamhet. För ytterligare information, kontakta Bo Englund, Direktör Affärsutveckling, Birka Nät AB, tel 054 - 55 84 10 eller 070 - 654 11 96 Merril Boman, Informationsdirektör Birka Energi AB, tel 08-671 7951 eller 070-590 79 75 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/10/30/20001030BIT00900/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/10/30/20001030BIT00900/bit0002.pdf

Dokument & länkar