Birka Energi största leverantör till Svenska Kraftnät

Birka Energi största leverantör till Svenska Kraftnät Birka Energi har skrivit avtal med Svenska Kraftnät om elleveranser under 2001-2002 för totalt 150 miljoner kronor. Birka Energi blir därmed Svenska Kraftnäts största elleverantör. Svenska Kraftnät förvaltar och driver det svenska stamnätet och utlandsförbindelserna. Stamnätet omfattar landets större kraftledningar och stora mängder el transporteras längs dessa från till exempel vattenkraftstationer i norr till förbrukare i söder. Under transporten uppstår energiförluster och för att täcka den förlusten måste Svenska Kraftnät köpa in el. Birka Energi har nu tecknat ytterligare avtal med Svenska Kraftnät om elleveranser till stamnätet. Avtalen avser åren 2001-2002 och omfattar totalt 1 TWh*. Tillsammans med tidigare avtal innebär detta att Birka Energi totalt kommer att leverera 2,7 TWh till stamnätet under perioden 2000-2002. - Vi är mycket glada över det här avtalet, konstaterar Arne Bylund, ansvarig för affären på Birka Marknad. Det är en stor affär för oss och innebär också att vi blir huvudleverantör av så kallad förlustenergi till Svenska Kraftnät. Med hjälp av den energi Birka Energi levererar, kan Svenska Kraftnät garantera balans mellan produktion och förbrukning i hela landet. För ytterligare information, kontakta Arne Bylund på telefon 08-671 88 28 eller 070-607 88 28. * 1 TWh (terawattimme) = 1 000 000 000 kWh (kilowattimme). 1 kWh är den energi som utvecklas i en elektrisk kokplatta under en timme. Birka Energi är ett av Nordens största energiföretag med cirka 900 000 kunder. Företaget bildades 1998 genom en sammanslagning av Stockholm Energi och Gullspång Kraft. Birka Energi ägs till hälften var av Stockholm Stad och finska Fortum abp. ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/06/28/20000628BIT00690/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/06/28/20000628BIT00690/bit0002.pdf

Dokument & länkar