El och försäkringar i kombination - ett samarbete som kan pressa boendekostnaden

El och försäkringar i kombination - ett samarbete som kan pressa boendekostnaden HemEl och Moderna Försäkringar inleder ett samarbete som gör att HemEl kan erbjuda sina kunder trygga och prisvärda hem- och villaförsäkringar. Under våren kan de första kunderna teckna försäkring via HemEl. HemEl arbetar aktivt med att bredda sitt utbud av hemrelaterade tjänster till sina cirka 800 000 hushållskunder. Tidigare i år skrev HemEl avtal med Europolitan om mobiltjänster och nu finns också ett avtal med Moderna Försäkringar. - Vi vill erbjuda våra kunder ett brett utbud av olika hemrelaterade tjänster, säger Hans Åberg, ansvarig för HemEl. Boendeförsäkringar passar bra in i den mix vi håller på att skapa och Moderna Försäkringar kändes som en naturlig samarbetspartner. Moderna Försäkringar är en försäkringskoncern med sina rötter i ett av Sveriges äldsta försäkringsbolag, Atlantica, etablerat redan 1916. - Gemensam syn på nytänkande, kvalitet och service var givetvis en förutsättning för samarbetet med HemEl, säger Lars Nordstrand, VD för Moderna Försäkringar, men det är naturligtvis det nya sättet att nå ut som känns riktigt spännande. Plötsligt når vi nära en miljon, för Moderna Försäkringar, nya kunder med ett högintressant erbjudande. Under våren får HemEls kunder för första gången möjlighet att teckna försäkring direkt hos HemEl. Det kommer att vara ett prisvärt alternativ till övriga hem- och villaförsäkringar på marknaden och alla kontakter kring försäkringen kommer att gå via HemEl. - Våra kunder har redan idag elolycksfallsförsäkring och självriskreducering via HemEl, berättar Malin Rosenberg, ansvarig för försäkringar på HemEl. Därför känns det naturligt för oss att bygga vidare med ytterligare försäkringar. För ytterligare information, kontakta Malin Rosenberg, HemEl, på 08-671 86 57 eller 070-344 55 89 alternativt Benito Guiance, Moderna Försäkringar, på 08-56 20 06 95 eller 070-467 65 69. HemEl är ett varumärke inom Birka Energi-koncernen som riktar sig till privatkunder. HemEls affärsidé är att utveckla och erbjuda hemservicelösningar som utvecklar människors personliga komfort och livskvalitet.HemEl har idag cirka 800 000 kunder. Läs mer på www.hemel.com. Moderna Försäkringar är en nybildad försäkringskoncern som fokuserar på att skapa konkurrenskraftiga försäkringslösningar för privatpersoner och företag. Moderna Försäkringar är tillsammans med Banque Invik, Moderna Fonder och MPK Kapitalförvaltning helägda dotterbolag till Invik & Co och utgör den finansiella delen av Kinneviksfären. I koncernen Moderna Försäkringar ingår även marknadsbolagen Atlantica, netviq och Bilsport & MC. Läs mer på www.modernaforsakringar.se. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2001/02/15/20010215BIT00450/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2001/02/15/20010215BIT00450/bit0001.pdf

Dokument & länkar