Esab väljer energi från Birka Energi

Esab väljer energi från Birka Energi Esab-koncernen har tecknat avtal med Birka Energi om elleveranser till fyra anläggningar, bland annat fabriken i Laxå. Till ett fast pris ska Birka Energi leverera 25 GWh* under åren 2001-2002. Birka Energi är redan idag leverantör till Esab av olika produkter. Det gäller till exempel fjärrvärme som levereras av Laxå Värme AB (delägt av Birka Energi) och service och underhåll som Birka Service ansvarar för. Birka Energi har också levererat el tidigare. - Det gläder oss att Esab valt att fortsätta med Birka Energi som elleverantör, säger Anders Karlsson, ansvarig för Esab-avtalet. Esab har en energiintensiv verksamhet och under två år ska vi leverera sammanlagt 25 GWh, vilket motsvarar den mängd elenergi som 1 000 elvärmda villor förbrukar under ett år. Birka Service, ett företag i Birka Energi-koncernen, har i år också skrivit avtal med Esab om service och underhåll av den elektriska högspänningsutrustningen i Laxå-fabriken. Det innebär bland annat att Birka Service ansvarar för att åtgärda eventuella störningar och har därför beredskap dygnet runt. Birka Service arbetar också förebyggande med tillsyn och underhåll av elanläggningen med tillhörande apparater. För ytterligare information, kontakta Anders Karlsson på telefon 019-603 04 53 eller mobil 070-600 85 82. * 1 GWh (gigawattimme) = 1 000 000 kWh. 1 GWh är den elenergi som 40 elvärmda villor förbrukar under ett år. Birka Energi-koncernen är ett av Nordens största energiföretag med cirka 900 000 kunder. Företaget bildades 1998 genom ett samgående mellan Stockholm Energi och Gullspång Kraft. Birka Energi ägs till 50 % vardera av Stockholms Stadshus AB och finska Fortum abp ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/09/27/20000927BIT00250/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/09/27/20000927BIT00250/bit0002.pdf

Dokument & länkar