Europolitan och HemEl i samarbete

Europolitan och HemEl i samarbete Europolitan och HemEl har slutit ett långsiktigt avtal om s.k. service provisioning. Avtalet innebär att HemEl kommer att köpa kapacitet i Europolitans GSM-nät och marknadsföra och sälja mobila teletjänster till sina kunder. - Genom avtalet breddas utbudet av mobila teletjänster på marknaden ytterligare vilket ger kunderna större valfrihet och utbud, säger Jon Risfelt, vd och koncernchef för Europolitan. Avtalet ger oss nya intäkter och ökad avkastning på de investeringar vi gör i infrastruktur och system. HemEl vänder sig till privatmarknaden och har omkring 800.000 hushållskunder. Dessa kunder får nu tillgång till ett av de bästa GSM- näten i världen med ett omfattande utbud av mobila tjänster. HemEl och Europolitan har samma syn på kundens krav på kvalitet och service och detta har varit viktigt i båda företagens val av samarbetspartner. - Vår ambition är att erbjuda våra kunder ett brett utbud av olika hemrelaterade tjänster, säger Hans Åberg, ansvarig för HemEl. Mobiltelefoni passar bra in i det sortiment vi håller på att bygga upp för att skapa ett HemEl som kan erbjuda mycket mer än bara el. HemEl räknar med att börja marknadsföra mobila tjänster under första halvåret 2001. HemEl kommer att marknadsföra Europolitans mobiltjänster i eget namn och i egen regi via sin egen kundtjänst och försäljningsorganisation. För ytterligare information, kontakta: Anders Sjöholm, Europolitan, telefon 0708-33 10 22, epost anders.sjoholm@europolitan.se Patrik Mardell, HemEl, telefon 070-565 65 03, epost patrik.mardell@birkaenergi.se Europolitan är en svensk GSM-operatör med tillstånd att bygga tredje generationens mobiltelenät. Företaget har sitt huvudkontor i Karlskrona och är ledande i utvecklingen av tekniskt avancerade tjänster. Europolitangruppen omfattar börsnoterade moderbolaget Europolitan Holdings AB, samt dotterbolagen Europolitan AB, Europolitan Stores AB, Ocom AB, Doberman AB och Mobile Relations AB. Koncernen sysselsätter omkring 1300 personer. HemEl är ett varumärke inom Birka Energi-koncernen som riktar sig till privatkunder. Birka Energi-koncernen är ett av Nordens största energiföretag och bildades 1998 genom ett samgående mellan Stockholm Energi och Gullspång Kraft. Birka Energi ägs till 50 % vardera av Stockholms Stadshus AB och finska Fortum abp. Läs mer på www.hemel.com. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2001/01/19/20010119BIT00150/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2001/01/19/20010119BIT00150/bit0002.pdf

Dokument & länkar