ODAL väljer Bra Miljöval-el

ODAL väljer Bra Miljöval-el Från årsskiftet köper ODAL elkraft som är märkt med Bra Miljöval enligt Svenska Naturskyddsföreningens kriterier. Det är ett led i ODALs miljöarbete och leverantör är Birka Energi - ett företag med energi, ekologi och ekonomi i centrum. Sedan 1999 köper ODAL med dotterbolag 99 % av sin elkraft från Birka Energi. Strax före årsskiftet valde ODAL att teckna ett nytt avtal med Birka Energi - ett avtal som omfattar en årlig leveransvolym på cirka 130 GWh* och Bra Miljöval-el. - Miljöfrågorna har hög prioritet hos oss, förklarar Alf Schedin på ODAL, och eftersom Birka kunde erbjuda både ett konkurrenskraftigt pris och Bra Miljöval-el, blev valet av leverantör lätt. Dessutom kan vi få hjälp med energieffektivisering, vilket sänker vår elförbrukning och miljöbelastningen. Ytterligare en faktor som gjorde att ODAL valde Birka Energi var flexibilitet i elinköpet. Det innebär att ODAL köper sin el på Nord Pools elspotmarknad, men att de när som helst kan prissäkra delar av sin elleverans genom att helt enkelt skicka epost till sin portföljförvaltare på Birka Energi. Portföljförvaltaren kan också ge ODAL råd om läget på marknaden och på så sätt bidra till att ODAL kan göra sina elinköp vid rätt tillfällen. - Det känns mycket positivt att dels få behålla ODAL som kund och dels få möjligheten att sälja mer Bra Miljöval-el, konstaterar John-Åke Björklund, ansvarig för affären på Birka Energi. På så sätt gör vi ju båda två en insats och vinnare är miljön. För ytterligare information, kontakta John-Åke Björklund, Birka Energi, på telefon 0382-670 95 eller 070-601 37 49 alternativt Alf Schedin, ODAL, på telefon 011-21 80 60 eller 070-317 96 27. * 1 GWh (gigawattimme) = 1 000 000 kWh (kilowattimme). 1 GWh är den elenergi som 40 elvärmda villor förbrukar under ett år. Birka Energi-koncernen är ett av Nordens största energiföretag med cirka 900 000 kunder. Företaget bildades 1998 genom ett samgående mellan Stockholm Energi och Gullspång Kraft. Birka Energi ägs till 50 % vardera av Stockholms Stadshus AB och finska Fortum abp. Läs mer på www. birkaenergi.se. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2001/02/12/20010209BIT00340/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2001/02/12/20010209BIT00340/bit0002.pdf

Dokument & länkar