Svensk energi till Åland!

Svensk energi till Åland! I samarbete med Ålands Vindkraft AB har Birka Energi blivit en viktig elleverantör till företag på Åland. Tillsammans levererar företagen cirka 15 % av Ålands totala elförbrukning. En lag om öppen elmarknad trädde i kraft på Åland vid årsskiftet och i samband med detta inledde Birka Energi försäljning av elkraft tillsammans med Ålands Vindkraft AB. Företaget bildades 1997 för att driva vindkraftverk och sälja elkraft och har idag fyra vindkraftverk som producerar cirka 4,8 GWh* per år. Birka Energi kompletterar denna produktion med el från Sverige. - Ålands Vindkraft vänder sig i första hand till företag med en förbrukning på mer 100 MWh**/år, berättar Krister Loflin, kundansvarig på Birka Energi. Försäljningen har gått över förväntan och vi levererar nu tillsammans med Ålands Vindkraft ungefär 15 % av Ålands totala förbrukning på drygt 200 GWh/år. Åland har en öppen elmarknad sedan årskiftet 1999/2000, men lagen kräver att användaren installerar en timmätare vid byte av elleverantör. Det har inneburit att många av de mindre kunderna avstår. - Vår förhoppning är att marknaden avregleras helt och hållet inom kort, säger Erling Gustavsson, styrelseordförande i Ålands Vindkraft. Då får vi stora möjligheter att skaffa ännu fler kunder. För ytterligare information, kontakta Krister Loflin på telefon 08-671 70 59 eller mobil 070-344 53 06 alternativt Erling Gustavsson på telefon 00 358 181 27 32. * 1 GWh (gigawattimme) = 1 000 000 kWh. 1 GWh är den elenergi som 40 el- värmda villor förbrukar under ett år. ** 1 MWh (megawattimme) = 1 000 kWh. 1 MWh är den energi som en normal kyl och frys förbrukar under ett år. Birka Energi-koncernen är ett av Nordens största energiföretag med cirka 900 000 kunder. Företaget bildades 1998 genom ett samgående mellan Stockholm Energi och Gullspång Kraft. Birka Energi ägs till 50 % vardera av Stockholms Stadshus AB och finska Fortum abp. Läs mer på www.birkaenergi.se. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2001/02/09/20010209BIT00010/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2001/02/09/20010209BIT00010/bit0002.pdf

Dokument & länkar