Vackrare el i Stockholm

Vackrare el i Stockholm Stockholm blir en vackrare stad när Birka Energis nätbolag får bestämma. - Vi kommer att samarbeta med andra "skåpägare" och tillverkare av teknikskåp för att försköna gatumiljön i stan, säger planeringsingenjör Mats Åhlén. Allt större tyngd läggs i dag vid stadsmiljöfrågor där design och arkitektur har fått en framträdande roll. Inom staden har flera policyskrifter med råd och riktlinjer tagits fram under de senaste åren. En av dessa är "Stenstadens gatumiljö" från Gatu- och fastighetsnämnden. Nu har Birka Energis nätbolag tillsammans med andra aktörer på marknaden arbetat fram "Teknikskåp i park och stad", en policy helt i linje med de övergripande ambitionerna att skapa en mer medveten, funktionell och attraktiv miljö inom stadsbyggnaden. - Det började som ett samtal med Henrik Waldenström på Nationalstadsparken. Elskåpen är ofta ett störande inslag i det historiska landskapet kring Haga och Djurgården. Frågan väcktes om elskåpen kan placeras annorlunda eller om de i vissa fall helt kan tas bort, berättar Mats Åhlén som arbetar med underhållsfrågor på Birka Nät. Ny design Henrik Waldenström har varit en drivande person i sammanhanget och ett önskemål som framkommit är att en gemensam policy för Birka Energis nätbolag, Stockholm Vatten och Telia för placering av teknikskåp bör formuleras och att skåpen ska underordnas stads- och parkmiljö. I parker ska skåpen inte stå som solitärer utan "ty sig till något" som träd eller buskar. - Vi ska också försöka eftersträva så få skåp som möjligt och i vissa fall är det möjligt att sammanföra flera närliggande skåp till ett. Men självklart är det också viktigt att utveckla nya typer av skåp som anpassas till stad och natur, säger Mats Åhlén. För att kunna tillgodose det behovet arbetar idag Kabeldon, en av Sveriges tillverkare av teknikskåp, tillsammans med Designhögskolan i Göteborg för att ta fram en mjukare linje till höljet på skåpen. Än så länge är det på prototypstadiet. - Teknik behöver inte vara fult. Det ska vi bevisa tillsammans, säger Mats Åhlén. Framtiden Planen är nu att se över dagens placering av teknikskåp. På kort sikt kan förändringar göras i särskilt känsliga lägen där skåpen byts ut nu. På lång sikt görs förbättringar när andra åtgärder aktualiseras. Dock är det intressant att redan nu planera för hur elskåpen ska stå vid nybyggnationer. - Det finns flera sätt att få skåpen att "försvinna", berättar Mats Åhlén. Vid nyuppförande av kiosker eller offentliga toaletter kan möjligtvis tekniklösningar byggas in i byggnaden. Skåp skulle kunna inrymmas i reklampelare. I särskilt känsliga lägen kan en placering under mark övervägas. I anslutning till parker skulle en placering som baksida till anslagstavlor kunna prövas. Roligare skåp Birka Nät är med och driver frågan men den förutsätter samverkan mellan medverkande parter. Många aktörers intressen ska kunna tillgodoses samtidigt som en god helhetsmiljö ska kunna uppnås såväl funktionellt som estetiskt. - Det kan tyckas självklart men det finns idag alldeles för få annorlunda lösningar. I Gamla Stan finns några exempel på anpassade teknikskåp. Där har vi samarbetat med en lokal konstnärinna som målat skåpen i gammaldags stadsmotiv. Skåpen blev en uppskattad detalj i miljön. Det går alltså om man bara vill!, säger Mats Åhlén. Teknikskåp i park och stad - policy och utformning och placering har utarbetats av en arbetsgrupp representerad av följande personer/organisationer: Birka Nät: Mats Åhlén m fl. Stockholm Vatten: Per Hådell Telia/Skanova: Tommie Holmberg och Bo Nordqvist Gatu- och fastighetskontoret Region Innerstaden: Britt-Marie Salmén Kungliga Djurgårdens Förvaltning: Harald von Knorring Ekoparksfonden WWF: Henrik Waldenström, som också är initiativtagare till arbetet. Rapporten har tagits fram genom konsult Laila Reppen, arkitekt SAR. Ett referensgruppsmöte med dem som ansvarar för och arbetar med teknikskåp och ledningar hölls den 15 mars 2001, då också ett koncept till policyrapport överlämnades. Birka Nät är ett av landets största elnätsbolag med 880.000 hushålls- och företagskunder. Vi erbjuder våra kunder enkel, säker, miljöanpassad och effektiv överföring av el. Birka Näts överföring på ca 30 TWh motsvarar en femtedel av landets totala elöverföring. Verksamheten bedrivs i 15 nätområden i södra, västra, mellersta och norra Sverige samt i Stockholm. Företaget har ca 350 anställda på 14 kontor. Birka Nät är helägt dotterbolag till Birka Energi. Birka Energi är ett av Nordens ledande energiföretag med cirka 900.000 kunder. Vi utvecklar miljöriktiga, uthålliga energisystem och tjänster för företag och hushåll. Vi möter våra kunder via två varumärken; HemEl till privatkunder och Birka Energi till företagskunder. Hela företaget är miljöcertifierat enligt ISO 14001. Läs mer om Birka Energi på hemsidan www.birkaenergi.se FÖR YTTERLIGARE INFORMATION KONTAKTA: Mats Åhlén, Nätplanering, Region Stockholm, Birka Nät 08-671 72 68, 070- 344 51 87 Per Olsson, chef Nätkundservice, Region Stockholm, Birka Nät 08-671 78 80 Mats Ählberg, chef Nätmarknad, Region Stockholm, Birka Nät 08-671 84 85 Informationsansvarig Thea Sterner, Birka Nät 08-671 76 49 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2001/11/05/20011105BIT00710/bit0002.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2001/11/05/20011105BIT00710/bit0002.pdf

Dokument & länkar