Vasakronan värms och kyls av Birka Energi

Vasakronan värms och kyls av Birka Energi Från och med 1 januari 2002 kommer Birka Energi att leverera både värme och kyla till Vasakronans fastigheter i Stockholm. Birka Energi och Vasakronan har tecknat ett nytt avtal avseende värme- och kylaleveranser. Avtalet löper över tre år och avser leveranser till Vasakronans fastigheter i Stockholm. I avtalet ingår också energi- och miljörelaterade tjänster. Det totala värdet av affären är cirka 120 miljoner. Avtalet omfattar en leverans om ca 80 000 MWh* värme, vilket innebär att Birka Energi kommer att leverera värme som motsvarar vad cirka 3 200 eluppvärmda villor förbrukar på ett år. Kylaleveransen på ca 17 000 kW** kyla motsvarar den effekt som behövs för att förse cirka 17 fastigheter av modell "Hötorgsskrapor" med komfortkyla. - Vi ser Vasakronan som en viktig och intressant kund med hög miljöprofil och stark anknytning till Stockholmsregionen. Det är därför roligt att ett nytt avtal tecknats som även skapar förutsättningar för ett djupare framtida samarbete inom energi- och miljöområdet, säger Per Elfving, affärsansvarig på Birka Energi Vasakronan och Birka Energikoncernen är miljöcertifierade enligt ISO 14001. Genom avtalet får Vasakronan även tillgång till ett stort utbud Birka Energis energibesparings- och servicetjänster samt utbildningar inom områden som energi och miljö. För ytterligare information, kontakta Per Elfving, Birka Energi, på telefon 08-671 85 30 eller mobil 070-344 53 83. * Effekt: 1 kW (kilowatt) = 1 000 W. Effekt är energi per tidsenhet ** Energi 1 MWh (megawattimme) = 1 000 kWh. Energi är effekt gånger tid Birka Energi-koncernen är ett av Nordens största energiföretag med cirka 900 000 kunder. Företaget bildades 1998 genom ett samgående mellan Stockholm Energi och Gullspång Kraft. Birka Energi ägs till 50 % vardera av Stockholms Stadshus AB och finska Fortum abp. Läs mer på www. birkaenergi.se. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2001/11/01/20011101BIT00910/bit0002.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2001/11/01/20011101BIT00910/bit0002.pdf

Dokument & länkar