Nyemissionen registrerad - BTA ersätts av nyemitterade aktier

Handel i aktien och BTA (Betalade Tecknade Aktier) pågår sedan den 20 decem-ber 2004 på Nya Marknaden Emissionen är nu registrerad och BTA ersätts med nyemitterade aktier Sista dag för handel med BTA är tisdagen den 4 januari 2005 Första dag för handel med nyemitterade aktier är måndagen den 10 januari 2005 De nyemitterade aktierna är registrerade och synliga på vp-konton onsdagen den 12 januari 2005 Tidigare sända pressmeddelanden: 2004-12-20 Strategiskt förvärv av Scandinavian Footwear 2004-12-14 Nyemissionen i Björn Borg övertecknad 2004-11-24 Björn Borg till Nya Marknaden www.bjornborg.net

Om oss

OM BJÖRN BORG: Koncernen äger varumärket Björn Borg och fokus för verksamheten är underkläder och sportkläder. Därtill erbjuds skor, väskor och glasögon via licenstagare. Björn Borg-produkter säljs på ett 20-tal marknader, varav Sverige och Holland är de största. Björn Borg-koncernen har egen verksamhet i alla led från varumärkesutveckling till konsumentförsäljning i egna Björn Borg-butiker. Totalt uppgick försäljningen av Björn Borg-produkter 2016 till cirka 1,6 miljarder kronor exkl. moms, i konsumentledet. Koncernens nettoomsättning uppgick 2016 till cirka 632 MSEK och medelantalet anställda var 133. Björn Borg är noterat på NASDAQ Stockholm sedan 2007.

Prenumerera

Dokument & länkar