Paneuropeiskt samarbete skapar nästa generations datacenter

EU:s forsknings och innovationsprogram, Horizon 2020, har tilldelat norra Sverige ett treårigt innovationsprojekt med Boden som bas. Syftet är att bygga en prototyp av världens mest energi- och kostnadseffektiva datacenter.

Projektet drivs av ett paneuropeiskt konsortium bestående av initiativtagaren ungerska H1 System, svenska forskningsinstitutet RISE SICS NORTH, brittiska EcoCooling , tyska forskningsinstitutet Fraunhofer IOSB samt det svenska utvecklingsbolaget Boden Business Agency som tillsammans ska designa och skapa ett framtidssäkrat koncept.

Efterfrågan på datacenterkapacitet växer otroligt snabbt samtidigt som arbetet med att minimera miljöpåverkan och minska växthusgaserna är helt avgörande utifrån ett hållbarhetsperspektiv.

Projektet, med en omslutning på 3 miljoner Euro, har som mål att driva utvecklingen så långt det bara är möjligt för att förena dessa villkor. Den unika prototypen, som byggs i Boden, blir ett fullskaligt, hållbart datacenter som är energi- och resurseffektivt under hela sin livscykel. Samtidigt ska det bli billigt att bygga och driva. I förlängningen leder utvecklingen till ökade kunskaper och möjligheter till arbetstillfällen i stora delar av Europa.

"Vi är stolta att den Europeiska kommissionen tilldelat Boden detta viktiga energieffektiviserande projekt. Vi har en bra elinfrastruktur och rätt klimat som tillsammans med den gröna energin från Luleälven gör oss lämpliga för uppdraget. Det kommer även att stärka regionens position som ett kompetenscentrum för datacenterindustrin", säger Erik Svensson, vd Boden Business Agency.

Anläggningen på 500kW kommer att vara ett laboratorium och en demonstrationsanläggning som kommer att utrustas och testas av leverantörer och slutanvändare i en verklig miljö. Projektmedlemmarna i sin tur kommer att validera prototypens design och funktion, energieffektivitet och användbarhet. Resultaten används för att skapa en kontinuerlig utveckling av konceptet.

"Vi ser verkligen fram emot att samarbeta med sådana innovativa partners som H1 Systems och EcoCooling. Tillsammans kommer vi att designa en helt ny typ av datacenter, optimerad för Norden", säger Tor Björn Minde, vd RISE SICS NORTH.      

Presskontakt:

Nils Lindh, Boden Business Agency
070-740 13 36
nils.lindh@bodenbusinessagency.com

Tor Björn Minde, RISE SICS North
070-624 29 59
tor.bjorn.minde@ri.se

 

Taggar:

Om oss

About Boden Business Agency Boden Business Agency is a municipality owned company that helps privately held companies to establish or expand their business in Boden. Their main assignment, as a partner of The Node Pole, is to promote and develop Boden as a destination of energy- intense establishments. Boden has a unique position of power supply – redundant, sustainable and free from interruptions. The local eco-system of constructive and positive suppliers makes it easy to join the on-going movement in Boden. www.bodenbusinessagency.com

Prenumerera

Dokument & länkar