Åtgärdsprogram för Bolidens svenska gruvverksamhet väntas ge en resultatförbättring på 200 miljoner kronor

Åtgärdsprogram för Bolidens svenska gruvverksamhet väntas ge en resultatförbättring på 200 miljoner kronor Ett förslag till åtgärdsprogram med särskilt fokus på verksamheten inom Bolidenområdet och staberna i Boliden presenteras i dag av ledningarna för Svenska Gruvor och Teknik/Prospektering inom Boliden. Åtgärdsprogrammet har varit föremål för inledande MBL-förhandlingar. Programmet, som syftar till att ge Bolidens svenska gruvverksamhet en resultatförbättring på 200 miljoner kronor, innefattar kostnadssänkningar, produktivitetsökningar och intäktsförbättringar. - Vi måste återerövra tilltron till Bolidens svenska gruvverksamhet. Vår uppgift är att återskapa lönsamhet på både kort och lång sikt för att säkerställa gruvornas överlevnad, säger Bo Johan Nilsson, chef för Bolidens Svenska Gruvor. Totalt innebär företagets förslag en neddragning av 106 av 425 befattningar i Bolidenområdet och staber. 55 tjänstemän och 51 kollektivanställda berörs. Nya ledningsstrukturer med vissa personförändringar för Svenska Gruvor och Teknik/Prospektering är redan förhandlade och klara och träder i kraft omedelbart. Det förslag som läggs fram kommer nu att bli föremål för fortsatta förhandlingar mellan företag och fack. Företagets avsikt är att bemanningen i de nya organisationerna ska vara färdigförhandlade de närmaste månaderna och gälla fr o m 1 december 2000. Mer detaljerad information om föreslagna åtgärder vid de olika driftsenheterna och staberna lämnas vid respektive enhet under måndagen. Även i Kristineberg, Garpenberg, Laisvall och Aitik pågår arbete med program för produktivitetshöjningar och anpassning av organisationen. Boliden Mineral AB Svenska Gruvor Information Lennart Marklund tel 070-624 16 36 För ytterligare upplysningar var god kontakta Bo Johan Nilsson, chef Svenska Gruvor, tel 070-609 31 35 eller Ulf Marklund, chef Teknik/Prospektering, tel 070-661 19 29, Boliden Mineral AB. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/10/09/20001009BIT00800/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/10/09/20001009BIT00800/bit0002.pdf

Dokument & länkar