Boliden Apirsa Ingen fortsatt utbyggnad av Los Frailes

Boliden Apirsa Ingen fortsatt utbyggnad av Los Frailes Boliden Limited meddelade idag att dess spanska dotterbolag, Boliden Apirsa S.L., har beslutat att slutföra den pågående fasen av arbetet i gruvan men inte fortsätta med nästa fas. För att kunna skydda tillgångarna, betala fordringsägarna och för att kunna fortsätta driften fram till dess att nuvarande fas är slut i oktober 2001, har Apirsa ansökt om ett skydd hos rättsliga instanser. Skyddet är ett så kallat "suspensión de pagos", vilket påminner om ett amerikanskt Chapter 11- förfarande. Boliden överväger för närvarande vad för effekt beslutet får på det koncernmässiga värdet av investeringarna i Apirsa. Apirsa har också meddelat att man kommer att göra allt för att kunna fortsätta driften vid gruvan och ett alternativ är att försöka sälja verksamheten. Om detta inte lyckas, kommer driften att upphöra i och med att verksamheten i nuvarande fas är slut i oktober 2001. Genom fortsatt drift under slutfasen, tillsammans med det rättsliga skyddet som "suspensión de pagos" ger, räknar Apirsa med att kunna betala fordringsägare och kunna nå nödvändiga överenskommelser med anställda och leverantörer. Apirsa räknar även med att fullfölja alla skyldigheter gentemot de spanska myndigheterna med hänsyn till miljöfrågor, vilket också inkluderar vidare arbeten med Aznalcóllar-dammen. En fortsatt utbyggnad av Los Frailesgruvan skulle kräva USD 26,3 miljoner. Apirsa har inte själv möjligheter att finansiera en sådan utbyggnad och har inte heller möjligheter att låna erforderligt kapital. Boliden Limited är inte berett att fortsätta investeringarna i Apirsa. Apirsa har under längre tid dragits med lönsamhetsproblem, inte minst sedan verksamheten återupptogs under andra halvan av 1999. För första halvåret 2000 har Apirsa redovisat en förlust på USD 19,2 miljoner. "Beslutet har växt fram som en del i ett åtgärdsprogram, där vi bland annat arbetar för att sänka kostnader och se över vår strategiska inriktning" säger Bolidens vice VD och operative chef, Thomas Cederborg, i en kommentar. Ytterligare information lämnas av informationsdirektör Leif Öberg, tfn 08-610 1500, 0705-542 542, 0708-540 540. www.boliden.se ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/10/02/20001002BIT00610/bit0001.pdf http://www.bit.se/bitonline/2000/10/02/20001002BIT00610/bit0002.doc

Dokument & länkar