Boliden planerar sälja sin andel i Norzink

Boliden planerar sälja sin andel i Norzink Boliden Limiteds dotterbolag Boliden Mineral AB och brittiska Rio Tinto har undertecknat ett Letter of Intent om att sälja det gemensamt ägda (50/50) företaget Norzink A/S till finska Outokumpu. Köpeskillingen uppgår till 180 miljoner US dollar kontant plus en vinstandel på upp till 10 miljoner dollar. Vinstandelen utbetalas om det genomsnittliga zinkpriset per kvartal under perioden 2001 - 2004 överskrider USD 1 185 per ton. Norzink äger och driver ett zinksmältverk och en anläggning för framställning av aluminiumfluorid, belägna nära Odda på Norges sydvästkust. Affären beräknas vara slutförd före utgången av år 2000, förutsatt att positiv s.k. due diligence kunnat ske, att slutliga avtal ingåtts i alla detaljer, att nödvändiga tillstånd erhållits samt att berörda styrelser tillstyrkt affären. Försäljningen är från Bolidens sida ett led i pågående åtgärdsprogram vilket syftar till att minska kostnaderna och öka intäkterna. Ytterligare information lämnas av vice VD Thomas Cederborg, tel 08-610 1602, 0708-480 521, eller informationsdirektör Leif Öberg, tel 0705-542 542, 0708-540 540. www.boliden.se ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/10/05/20001005BIT00050/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/10/05/20001005BIT00050/bit0002.pdf

Dokument & länkar