Förändringar i ledningen när Anders Bülow lämnar VD-posten

Förändringar i ledningen när Anders Bülow lämnar VD-posten Bolidens VD och koncernchef Anders Bülow har beslutat att inte förlänga sitt treårsavtal med företaget. Han lämnar därmed sin befattning den 30 september och planerar att återvända till Sverige. - Jag har just avslutat mitt treårsuppdrag för Boliden Limited. Den nyemission vi genomförde under våren har stärkt företagets finansiella ställning, och utbyggnaden av Rönnskärsverken - ett av de största industriprojekten i Sverige - kommer att slutföras under tredje kvartalet i år, säger Anders Bülow. Jag tycker det är rätt tid att nu lämna över till en ny kraft, som får ta itu med nästa fas i Bolidens utveckling och de utmaningar som ligger framför oss. - Vi har haft många problem att lösa under de här tre åren, och det har varit en arbetsam tid, säger Anders Bülow vidare. Men det har samtidigt varit en period fylld av stimulerande utmaningar, och jag har haft förmånen att få träffa och samarbeta med många intressanta människor både inom och utom företaget. - Anders Bülow blev chef för Boliden Limited när företaget introducerades på Torontobörsen i juni 1997, säger Bolidens styrelsordförande, Fred Telmer. Han har under de senaste tre åren lagt ner mycket arbete på att lotsa Boliden vidare i en i många avseenden problemfylld tid. Vi tackar Anders för hans engagerade insatser och önskar honom lycka till när han nu lämnar företaget. Sökandet efter hans efterträdare är redan påbörjad. För att säkra kontinuiteten och upprätthålla den höga förändringstakten har Thomas Cederborg, vice VD och ansvarig för koncernens smältverk, fått utökat ansvar och utsetts till chef för koncernens operativa verksamhet. Även Petter Traaholt, vice VD och finansdirektör, tar ett bredare ansvar i ledningen av företaget. Förre gruvchefen och vice VD Bengt Löfkvist, som för en tid sedan gick i pension, knyts nu åter till Boliden som särskild rådgivare för gruvverksamheten. Boliden är ett gruv- och metallföretag, med koppar och zink som huvudprodukter och verksamhet i Europa och Nord- och Sydamerika. Företaget omsatte 1999 närmare 9 miljarder kronor och hade drygt 5.000 anställda. ------------------------------------------------------------------ Eventuella frågor besvaras av informationsdirektör Leif Öberg, tfn 08-610 1557, 0705-542 542 eller 0708-540 540. www.boliden.se ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/06/19/20000619BIT01070/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/06/19/20000619BIT01070/bit0002.pdf

Dokument & länkar