Förtydligande angående Bolidens dollarsäkring

Förtydligande angående Bolidens dollarsäkring Under senare tid har Bolidens dollarsäkring diskuterats bland marknadens aktörer. Boliden anser det därför nödvändigt att klargöra hur det ligger till med företagets nuvarande dollarsäkringar. Dollarsäkring har gjorts för att lägga ett "golv" och därmed åstadkomma ett pris på koncernens huvudvaluta, USA-dollar, som inte kan underskridas, vilket bland annat underlättar koncernens långtidsplanering. Det ger en trygghet i verksamheten, eftersom Boliden också har andra rörliga faktorer - till exempel metallpriserna - att ta hänsyn till. Den säkerhet som därmed skapas i verksamheten har samtidigt effekten att företaget vid en extrem uppgång i en valuta, som till exempel i USA- dollar, får avstå från den valutavinst som skulle kunnat uppstå. Ytterligare information lämnas av vice VD Thomas Cederborg, tel 08-610 1602, 0708-480 521, eller informationsdirektör Leif Öberg, tel 0705-542 542, 0708-540 540. www.boliden.se ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/10/06/20001006BIT00220/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/10/06/20001006BIT00220/bit0002.pdf

Dokument & länkar