• news.cision.com/
  • BOLIDEN LIMITED/
  • NAN och Boliden Mineral undertecknar letter of intent att gemensamt utveckla zink- och kopparfyndigheten Storliden

NAN och Boliden Mineral undertecknar letter of intent att gemensamt utveckla zink- och kopparfyndigheten Storliden

Report this content

NAN och Boliden Mineral undertecknar letter of intent att gemensamt utveckla zink- och kopparfyndigheten Storliden North Atlantic Natural Resources AB (NAN) och Boliden Mineral AB (Boliden) meddelar idag att man undertecknat ett letter of intent att gemensamt utveckla Storliden, en zink-koppar fyndighet ägd av NAN belägen i Skelleftefältet i Norra Sverige. Storliden-fyndigheten innehåller omkring 1,8 miljoner ton malm med halter om 10,3% zink och 3,5% koppar. NAN och Boliden avser bryta och bearbeta mellan 250 000 och 350 000 ton Storliden- malm per år när kommersiell produktion påbörjas vilket beräknas ske i början av 2002. Detta innebär att Storliden beräknas brytas under sex år. NAN kommer att bygga ut Storliden och bryta malmen samt leverera all malm till Boliden. Boliden kommer att bearbeta malmen vid bolagets anrikningsverk i Boliden och där producera zink- och kopparkoncentrat. NAN kommer att svara för finansieringen av utbyggnaden av Storliden-fyndigheten. Boliden kommer att svara för finansieringen av de förändringar som krävs i Bolidens anrikningsverk för att kunna hantera malm från Storliden. Diskussioner med tredje part avseende finansieringslösningar är långt framskridna. I NAN´s finansieringsbehov ingår MUSD 5 avseende kostnader NAN lagt ned för Storliden till dags dato och som skall användas för prospekteringsarbetet i Skelleftefältet och annorstädes till dess Storliden ger ett kassaflöde. Boliden kommer att förskottera denna summa om NAN inte kan finansiera den från tredje part. Boliden kommer att tillhandahålla ingenjörstjänster och andra tekniska tjänster om NAN så önskar för att utveckla Storlidenfyndigheten. NAN och Boliden kommer att dela en beräknad ¨net smelter return¨ på det av Boliden producerade koncentratet från Storlidenmalmen när bägge parter återvunnit sina respektive produktions- och finansieringskostnader. NAN´s andel kommer att vara två tredjedelar och Boliden´s en tredjedel. NAN och Boliden kommer också att utvärdera en gemensam utbyggnad av NAN´s Norrlidenfyndighet efter samma principer som Storliden. Överenskommelsen är avhängig framförhandling och underskrift av tillfredställande slutgiltiga avtal, erhållande av tillfredställande finansiering samt erhållande av tillfredställande godkännande från myndigheter. För ytterligare information kontakta: Edvard F. Posey Thomas Cederborg Verkställande Direktör Verkställande Direktör North Atlantic Natural Boliden Mineral AB Resources AB Tel: 018 65 60 00, mobil Tel: 08 610 1602, mobil 070-511 78 42 0708-48 05 21 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/10/31/20001031BIT01280/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/10/31/20001031BIT01280/bit0002.pdf

Dokument & länkar