Preliminär utredning om dammhaveriet i Aitik

Preliminär utredning om dammhaveriet i Aitik Dammhaveriet den 9 september i Aitik har enligt preliminära resultat av en utredning, utförd av tre oberoende konsulter, konstaterats bero på att materialet i det så kallade filterlagret i dammen hade för låg genomsläpplighet. Filtret har till uppgift att dränera dammen för att förhindra att skadligt vattentryck byggs upp. Av vad som hittills har framkommit kan en möjlig förklaring vara att grundvattentrycket i dammen stigit till en nivå som gett instabilitet i dammens yttre slänt. - Dammen, som byggts på i olika etapper från 1991, har byggts i enlighet med de normer för material och metoder som varit förhärskande. Inga resultat har framkommit som antyder att slarv eller misstag har haft någon inverkan på haveriet, säger Aitiks områdeschef Rolf Ritzén. Boliden kommer att ge konsulterna i uppdrag att slutföra utredningarna för att definitivt fastställa orsaken. Som oberoende granskare av utredningen har anlitats Tore Valstad, NGI (Norsk Geoteknisk Institutt). Som ersättning för den havererade dammsektionen håller en ny damm på att uppföras. Denna damm byggs med användande av en annan byggnadsmetod, som tillfredsställer kraven på dränering. Resultaten av utredningen kommer att användas av Boliden i det fortsatta arbetet med programmet kring dammsäkerheten i samtliga anläggningar. De oberoende utredningarna har utförts av SwedPower, VBB Anläggning och Hydro Research. För ytterligare upplysningar v g kontakta områdeschef Rolf Ritzén,tel 070 - 661 03 53, eller miljöchefen vid Boliden Svenska Gruvor, Manfred Lindvall, tel 070 - 659 59 66. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/10/10/20001010BIT00450/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/10/10/20001010BIT00450/bit0002.pdf

Dokument & länkar