Statsminister Göran Persson inviger Nya Rönnskär - ett av Sveriges största industriprojekt

Report this content

Statsminister Göran Persson inviger Nya Rönnskär - ett av Sveriges största industriprojekt Idag, tisdag, invigs ett av Sveriges största industriprojekt de senaste åren - utbyggnaden av Bolidens smältverk Rönnskär i Skelleftehamn. Byggprojektet har kostat två miljarder kronor och har tagit exakt två år att genomföra. Det nya Rönnskär invigs av Statsminister Göran Persson. Utbyggnaden innebär att kapaciteten för kopparproduktion på Rönnskär ökar från 140 000 till över 240 000 ton/år. - Med det nya Rönnskär får vi ett smältverk i yppersta världsklass vad gäller produktion och miljö, säger Bolidens operative chef Thomas Cederborg. Expansionen medför att vi kommer att sänka produktionskostnaderna med 25 procent per ton koppar. Utbyggnaden görs för att stärka Rönnskärs position på en konkurrensutsatt marknad. Förutom en kraftig ökning av koppar kommer mer ädelmetaller som guld och silver samt svavelsyra att produceras. Produktionsökningen baseras på råmaterial, s k sliger, från Sydamerika och Sydostasien, som kommer att anlända med fartyg till en nybyggd hamn på industriområdet. Hamnen är en av de största i Norrland. Förutom hamnen har flera produktionsanläggningar ny- och ombyggts: Ny flashugn Smälter sliger med syrgasanrikad luft, en beprövad, energisnål och miljövänlig teknik Nytt anodgjuteri Producerar 90 ton anoder per timme. Fördubblad produktion jämfört med tidigare. Ny konverterhall Har byggts utanpå den befintliga, samtidigt som produktionen pågått. Tre nya konvertrar har installerats. Utbyggt elektrolysverk Elva nya grupper med raffineringstankar installerade. Elektrolysverket är förlängt och är nu lika långt som fyra fotbollsplaner. Utbyggt svavelverk Allt tillkommande svavel blir svavelsyra. Rönnskärverken är i dag ett av världens renaste smältverk. Bolidens mål är att den utökade produktionen ska klaras med oförändrade eller lägre utsläpp. Utbyggnaden har inneburit ett kraftigt uppsving för lokalt och regionalt näringsliv. Över 1 500 entreprenörer har arbetat med expansionen, där PEAB varit huvudentreprenör. - En avgörande förutsättning för projektet har varit att upprätthålla full produktion under hela utbyggnadstiden. Ett tufft åtagande som lyckats, säger platschef Johan Wiklund. Säkerhetsarbetet har särskilt betonats under byggnadsperioden. - Vi har haft fokus på att minimera olycksfallen och lyckats med det, fortsätter Wiklund. Faktum är att olycksfallen minskat jämfört med innan projektet kom igång. Utbyggnadsperioden har varit ansträngande för all inblandad personal, men arbetet har genomförts på ett fantastiskt sätt. Den ökade produktionen vid Rönnskär beräknas ge 40 nya befattningar. I dag arbetar cirka 850 personer på smältverket. För ytterligare information kontakta Thomas Cederborg, operativ chef, Boliden Limited tel 0708-48 05 21 eller Johan Wiklund, platschef Rönnskär, tel 0910-77 32 00,alt 0705-11 22 78. Bilder från invigningen tillhandahålls av fotograf Erland Segerstedt på adress: www.fotograferland.nu ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/10/17/20001017BIT00130/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/10/17/20001017BIT00130/bit0002.pdf

Dokument & länkar