Administrativ dom mot Bolidens spanska dotterbolag

Den administrativa högsta domstolen i Spanien har beslutat att avslå Apirsas överklagande avseende av det spanska miljödepartementets krav på EUR 45 miljoner i samband med dammolyckan i Los Frailes, Spanien, 1998. Den administrativa domstolen fastlår i sitt beslut att, även om dammolyckan orsakats av konstruktionsfel av de företag som konstruerat och byggt dammen och att Apirsa har rätt att kräva motsvarande skadestånd av dessa bolag, så vilar det yttersta ansvaret på Apirsa, som bedrivit gruvverksamheten. Som tidigare meddelats har Apirsa inlett en skadeståndsprocess mot de bolag som är ansvariga för dammkonstruktionen och bolaget kommer nu att öka sitt krav med det fulla skadeståndsbeloppet. Bolidens samlade bedömning, grundad på utlåtande från Bolidens spanska juridiska ombud, att Boliden inte kommer att lida någon ekonomisk skada på grund av de krav som riktas mot Apirsa, kvarstår oförändrad. För ytterligare information vänligen kontakta: Ulf Söderström, Informationsdirektör Boliden AB, tel 08-610 15 57, 070-618 95 95

Om oss

Boliden är ett metallföretag med fokus på hållbar utveckling. Våra rötter är nordiska, marknaden global. Kärnkompetensen finns inom prospektering, gruvor, smältverk och metallåtervinning. Boliden har cirka 5 800 medarbetare och en omsättning på 50 miljarder kronor. Aktien är noterad på NASDAQ OMX Stockholm, segment Large Cap www.boliden.com

Prenumerera

Dokument & länkar