Återvinning av energi från Rönnskärs processer ökar leveranser av el från Skellefteå Kraft

Återvinning av energi från Rönnskärs processer ökar leveranser av el från Skellefteå Kraft Boliden och Skellefteå Kraft startar ett samarbetsprojekt kallat ECOEL. En omstrukturering av Rönnskärsverkens energisystem medför att spillvärme från smältverket i större omfattning kan omvandlas till elektricitet. Ökningen beräknas till ca 30 GWh per år, motsvarande en årsför-brukning för 1 000 normalvillor. Ånga levereras till Skellefteå Kraft och omvandlas till el. - Genom att använda annan överskottsenergi till uppvärmning av våra anläggningar frigörs ånga som istället används för produktion av el. Boliden drar ner på kostnaderna genom minskad förbrukning av sötvatten och olja, dessutom får vi delar av intäkterna för elproduktionen. Projektet lägger också grunden för ökade leveranser av fjärrvärme från Rönnskär, säger platschef Roger Sundqvist. Staffan Westlin, VD på Skellefteå Kraft är mycket nöjd med samarbetet. - Det här är ett mycket bra energiprojekt. Vi ökar vår elproduktionsförmåga på ett kostnads-effektivt och miljövänligt bra sätt. Samtidigt tycker jag att det är ett bra exempel på samverkan mellan en industri och ett energibolag. Tiden för genomförande av projektet beräknas till ett år. Den totala investeringen beräknas till 68 miljoner kronor, varav 6 miljoner i energiteknikbidrag från Statens Energimyndighet. Genom att i vissa delar använda helt ny teknik är ECOEL ett projekt som passar bra i utvecklingen mot ett uthålligt samhälle. För ytterligare information vänligen kontakta: Roger Sundqvist, platschef Rönnskärsverken, tel 0910-77 34 00, 070-399 72 91 Staffan Westlin, VD Skellefteå Kraft, tel 0910-77 25 01, 070-633 90 54. Boliden är ett av världens ledande gruv- och smältverksföretag med anläggningar i Sverige, Finland, Norge och Irland. Bolidens huvudprodukter är koppar, zink, bly samt guld och silver. Viktiga verksamheter är också prospektering och metallåtervinning. Bolaget har cirka 4 500 anställda och en omsättning på nära 18 miljarder kronor. Aktien är noterad på Stockholmsbörsens O-lista och på Torontobörsen i Kanada. www.boliden.se Skellefteå Kraft tillhör ett av de större kraftföretagen i Sverige. Företaget är uppdelat på fem affärsområden: Elkraft, Elnät, Värme, Kommunikation och Fastigheter. I koncernen ingår även Lycksele Energi och Storuman Värme. Vi är 390 anställda och vår omsättning är drygt 1,8 miljarder kronor per år. Vi står för Kraft, Trovärdighet, Miljöansvar och Utveckling. www.skekraft.se ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2004/11/04/20041104BIT20340/wkr0001.pdf

Om oss

Boliden är ett metallföretag med fokus på hållbar utveckling. Våra rötter är nordiska, marknaden global. Kärnkompetensen finns inom prospektering, gruvor, smältverk och metallåtervinning. Boliden har cirka 5 800 medarbetare och en omsättning på 50 miljarder kronor. Aktien är noterad på NASDAQ OMX Stockholm, segment Large Cap www.boliden.com

Prenumerera

Dokument & länkar