BOKSLUTSKOMMUNIKÈ 2002 18 februari 2003

BOKSLUTSKOMMUNIKÈ 2002 18 februari 2003 * Boliden redovisar ett positivt resultat efter finansiella poster för helåret 2002 på MSEK 111 (-3 756). * Resultatet efter finansiella poster för fjärde kvartalet 2002 uppgick till MSEK 78 (-320). * Kassaflödet för fjärde kvartalet 2002 förbättrades väsentligt till MSEK 466. Kassaflödet för helåret uppgick till MSEK -14 (391). * Affärsområde Gruvor uppvisar en fortsatt resultatförbättring under fjärde kvartalet, jämfört med första halvåret 2002. Kontaktperson för information: Jan Johansson, VD och koncernchef Tel 08 610 16 02 Mobil 070 555 02 02 Ulf Söderström, Informationsdirektör Tel 08 610 15 57 Mobil 070 618 95 95 Bolidens hemsida: www.boliden.se ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/02/18/20030218BIT00150/wkr0001.doc Hela rapporten http://www.waymaker.net/bitonline/2003/02/18/20030218BIT00150/wkr0002.pdf Hela rapporten

Om oss

Boliden är ett metallföretag med fokus på hållbar utveckling. Våra rötter är nordiska, marknaden global. Kärnkompetensen finns inom prospektering, gruvor, smältverk och metallåtervinning. Boliden har cirka 5 800 medarbetare och en omsättning på 50 miljarder kronor. Aktien är noterad på NASDAQ OMX Stockholm, segment Large Cap www.boliden.com

Prenumerera

Dokument & länkar