• news.cision.com/
  • Boliden/
  • Boliden redovisar förbättrat kassaflöde och fortsatt positivt resultat för andra kvartalet 2002

Boliden redovisar förbättrat kassaflöde och fortsatt positivt resultat för andra kvartalet 2002

Report this content

Boliden redovisar förbättrat kassaflöde och fortsatt positivt resultat för andra kvartalet 2002 · Resultat efter finansiella poster för första halvåret 2002 uppgick till MSEK 21 (-624). Resultatförbättringen uppgick till MSEK 1 195 exklusive sålda och nedlagda verksamheter samt jämförelsestörande poster. · Rörelseresultatet för första halvåret 2002 uppgick till MSEK 173 (154). Resultatförbättringen uppgick till MSEK 569 exklusive sålda och nedlagda verksamheter samt jämförelsestörande poster. · Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till MSEK 78, vilket är en förbättring med MSEK 860 jämfört med motsvarande period förra året. Förbättringen mellan första och andra kvartalet 2002 uppgick till MSEK 470. · En omfattande mineralisering påträffades i "Lappberget" i Garpenberg. Den indikerar möjlighet till avsevärda volymer och goda halter av främst zink, bly och silver. · Den kommersiella produktionen från Storlidengruvan påbörjades. · Priserna på Bolidens huvudmetaller förväntas förbättras från nuvarande nivåer till följd av ökad efterfrågan i kombination med minskat utbud på metallmarknaden. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/08/14/20020814BIT00680/wkr0001.doc Hela rapporten http://www.waymaker.net/bitonline/2002/08/14/20020814BIT00680/wkr0002.pdf Hela rapporten

Prenumerera

Dokument & länkar