Boliden säljer samtliga aktier i NAN

Boliden säljer samtliga sina 11 537 000 aktier i North Atlantic Natural Resources AB (”NAN”), motsvarande 36,9 procent av aktierna i NAN, till Lundin Mining Corporation (”Lundin Mining”). Boliden erhåller 2 176 800 nyemitterade aktier i Lundin Mining som försäljningslikvid, motsvarande ett marknadsvärde om cirka 123 miljoner kronor (56,32 kr per Lundin Mining-aktie). Boliden äger efter affären motsvarande cirka 6,7 procent av röster och kapital i Lundin Mining före full utspädning (32 716 771 aktier). Genom försäljningen gör Boliden en reavinst på cirka 65 miljoner kronor vilken kommer att redovisas i resultatet för fjärde kvartalet 2004. Boliden kvarstår som joint venture partner och gruvoperatör i den NAN-ägda Storlidengruvan i Malå. Boliden har en 4-månaders så kallad lock-up period avseende sitt innehav i Lundin Mining i enlighet med de kanadensiska börsreglerna. Remium Securities har agerat finansiella rådgivare till Boliden i föreliggande transaktion. För ytterligare information vänligen kontakta: Jan Johansson, VD och koncernchef Boliden AB, tel 08 610 1602, 070 555 02 02

Om oss

Boliden är ett metallföretag med fokus på hållbar utveckling. Våra rötter är nordiska, marknaden global. Kärnkompetensen finns inom prospektering, gruvor, smältverk och metallåtervinning. Boliden har cirka 5 800 medarbetare och en omsättning på 50 miljarder kronor. Aktien är noterad på NASDAQ OMX Stockholm, segment Large Cap www.boliden.com

Prenumerera

Dokument & länkar