Delårsrapport 1 januari - 30 juni 2004

Delårsrapport 1 januari - 30 juni 2004 Nya Boliden redovisar ett rekordresultat för första halvåret 2004 <Removed graphiq> Första halvåret 2004, jämfört med första halvåret 2003 - Nettoomsättningen ökade till 9 045 (4 636) Mkr. - Rörelseresultatet steg till 831 (210) Mkr. - Resultat efter finansiella poster förbättrades till 614 (69) Mkr. - Nettoresultatet ökade till 546 (169) Mkr. - Resultat per aktie steg till 2,36 (1,59) kr. - Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 910 (336) Mkr. - Skuldsättningsgraden har väsentligt förbättrats till 99 (154) procent. Andra kvartalet 2004, jämfört med andra kvartalet 2003 - Nettoomsättningen ökade till 4 547 (2 298) Mkr. - Rörelseresultatet steg till 397 (84) Mkr. - Resultat efter finansiella poster förbättrades till 307 (15) Mkr. - Nettoresultatet ökade till 280 (39) Mkr. - Resultat per aktie steg till 1,11 (0,37) kr. Övrigt - I april slutfördes den övertecknade nyemissionen som tillförde Boliden cirka 1,4 miljarder. - I juni tecknades ett tioårigt samarbetsavtal avseende ökade leveranser av kopparkoncentrat från den portugisiska gruvan Neves Corvo. - Ytterligare potential för verksamhetssynergier har identifierats. - I juli slutfördes avyttringen av den kanadensiska gruvan Myra Falls. Kontaktpersoner för information: Jan Johansson, VD och koncernchef Tel +46 8 610 16 02 jan.c.johansson@boliden.com Mobil +46 70 555 02 02 Ulf Söderström, Informationsdirektör Tel +46 8 610 15 57 ulf.soderstrom@boliden.com Mobil +46 70 618 95 95 Jan Öhman, Ekonomidirektör Tel +46 8 610 15 33 jan.ohman@boliden.com Mobil +46 70 624 19 05 Bolidens hemsida: www.boliden.se ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2004/08/05/20040805BIT20030/wkr0001.pdf Hela rapporten

Om oss

Boliden är ett metallföretag med fokus på hållbar utveckling. Våra rötter är nordiska, marknaden global. Kärnkompetensen finns inom prospektering, gruvor, smältverk och metallåtervinning. Boliden har cirka 5 800 medarbetare och en omsättning på 50 miljarder kronor. Aktien är noterad på NASDAQ OMX Stockholm, segment Large Cap www.boliden.com

Prenumerera

Dokument & länkar