Delårsrapport januari - mars 2003

DELÅRSRAPPORT JANUARI - MARS 2003 5 maj 2003 · Boliden redovisar ett förbättrat resultat efter finansiella poster. Resultatet uppgick till MSEK 54 för första kvartalet 2003, jämfört med MSEK 17 för första kvartalet 2002. · Kassaflödet för rapportperioden uppgick till MSEK 31 (-328). · Delar av Bolidens dollarsäkring har förtidsinlösts, vilket stärkt såväl kassaflödet som koncernens egna kapital. Förtidsinlösen har ej påverkat resultat efter finansiella poster. · Ett effektiviserings- och besparingsprogram påbörjades under första kvartalet 2003. Programmet beräknas att tillsammans med redan pågående program ge en resultateffekt på MSEK 300 på årsbasis med full effekt under 2004. · I Lappberget, Garpenberg, kan delar av mineraliseringen, efter genomfört borrprogram, klassificeras som antagen mineraltillgång med en kvantitet på 7,5 miljoner ton. Kontaktpersoner för information: Jan Johansson, VD och koncernchef Tel 08 610 16 02 Mobil070 555 02 02 Ulf Söderström, Informationsdirektör Tel 08 610 15 57 Mobil070 618 95 95 Jan Öhman, Koncerncontroller Tel 08 610 15 33 Mobil070 624 19 05 Bolidens hemsida: www.boliden.se ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/05/05/20030505BIT00540/wkr0001.DOC Hela rapporten http://www.waymaker.net/bitonline/2003/05/05/20030505BIT00540/wkr0002.pdf Hela rapporten

Om oss

Boliden är ett metallföretag med fokus på hållbar utveckling. Våra rötter är nordiska, marknaden global. Kärnkompetensen finns inom prospektering, gruvor, smältverk och metallåtervinning. Boliden har cirka 5 800 medarbetare och en omsättning på 50 miljarder kronor. Aktien är noterad på NASDAQ OMX Stockholm, segment Large Cap www.boliden.com

Prenumerera

Dokument & länkar