Framgångsrikt prospekteringsarbete i Garpenberg: Lappberget ökar Bolidens mineraltillgångar

Framgångsrikt prospekteringsarbete i Garpenberg: Lappberget ökar Bolidens mineraltillgångar Bolidens prospekteringsarbeten i Lappberget, Garpenberg, fortsätter visa goda resultat med mycket höga halter av främst zink, silver och bly. Delar av mineraliseringen kan nu, efter genomfört borrprogram, klassificeras som antagen mineraltillgång med en kvantitet på 7,5 miljoner ton. Arbetet att identifiera hela Lappbergsfyndigheten fortsätter. - De senaste analyserna av provborrningarna bekräftar våra tidigare bedömningar att fyndigheten är omfattande och innehåller väsentligt högre halter än malmen som bryts i Garpenberg idag, säger Bert-Ove Johansson, områdeschef i Garpenberg. Försöksanrikning av provmaterial från Lappberget har gett goda resultat. De stämmer med de analyser av provborrningarna som hittills genomförts. Mineraliseringen ligger mellan gruvorna Garpenberg och Garpenberg Norra och offentliggjordes i april 2002. Den sträcker sig från cirka 550 meter ned mot cirka 1 450-metersnivån. Från undersökningsorten, som drivits på 900-metersnivån mot Lappbergszonen, har borrhål borrats i ett mönster om 100x100 m. Detta för att skapa ett underlag för en kvantitetsuppfattning mellan 775 och 1 050-metersnivåerna. Mellan de angivna nivåerna har kvantiteten uppskattats till 7,5 miljoner ton av antagen mineraltillgång. Boliden ska fortsätta undersökningarna genom att driva ort på 900- metersnivån dels mot och genom Lappbergszonen och dels parallellt med zonen för att kunna detaljborra från orten mot zonen i profiler. Detta för att skapa underlag för en geologisk modell och en haltmodell som ska ligga till underlag för beräkning av den ekonomiska potentialen av Lappbergsfyndigheten. Analysresultaten från borrningarna och övrig information finns på Bolidens hemsida www.boliden.se. Området är täckt med ett undersökningstillstånd och ligger inom en kilometers avstånd från gällande bearbetningskoncessioner. En ansökan om bearbetningskoncession har inlämnats. Proverna har analyserats vid Bolidens laboratorium i Rönnskär och kontrollanalyserna är utförda vid Chemex laboratorier i Vancouver. Undersökningsprogrammet utförs av Bolidens geologer och sker under överinseende av Mati Sallert, chef för Bolidens Malmreserver och Projektvärdering, medlem i APGO och registrerad som "Kvalificerad Person" av Svenska Gruvföreningen. [REMOVED GRAPHICS] För ytterligare information, kontakta: Jan Johansson, VD och koncernchef, Boliden AB, tel 08-610 16 02, 070-555 02 02 Bo Johan Nilsson, Direktör Svenska Gruvor, tel 0910-77 42 78, 070-609 31 35 Ulf Söderström, Informationsdirektör, tel 08-610 15 57, 070-618 95 95 Boliden är ett internationellt gruv och metallproducerande företag som bryter, bearbetar och marknadsför metallerna koppar, zink, bly, guld och silver. Boliden äger sju gruvor och två smältverk i Sverige samt en gruva i Kanada. Inom dessa verksamhetsområden bedriver Boliden också teknikförsäljning. Koppar- och mässingsprodukter framställs vid anläggningar i Europa. Antalet anställda är cirka 3 900 och omsättningen uppgår till cirka 10 miljarder kronor. Bolidenaktien är noterad på Stockholmsbörsen och på börsen i Toronto, Kanada. www.boliden.se ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/03/31/20030328BIT01000/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/03/31/20030328BIT01000/wkr0002.pdf

Om oss

Boliden är ett metallföretag med fokus på hållbar utveckling. Våra rötter är nordiska, marknaden global. Kärnkompetensen finns inom prospektering, gruvor, smältverk och metallåtervinning. Boliden har cirka 5 800 medarbetare och en omsättning på 50 miljarder kronor. Aktien är noterad på NASDAQ OMX Stockholm, segment Large Cap www.boliden.com

Prenumerera

Dokument & länkar